Publications » Search Results » 2008 » Conferences » Print version (formatted)

Conferences
Lusis V.; Leitis Z. Asymmetric synthesis of 3,3-diarylpropionic acids. Program & Abstracts , 17th International Conference of Organic Synthesis; June 22 - 27. PR-61: Daejeon, Korea, 2008.      

Klusa V.; Pupure J.; Rumaks J.; Svirskis S.; Isajevs S.; Kalvinsh I. Neuroprotective action of mildronate in anti-HIV drug-induced toxicity models in vivo. : Fundamental & Clinical Pharmacology 22 (Suppl,2), 2008; 81.      

Veliks J.; Muceniece Dz. Ftaloilgredzenā aizvietotu 5-okso-4,5-dihidro-1H-indēno[1,2-b]piridīnu sintēze un reakcijas. Konferences Materiāli, RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 175.      

Kreicbergs I.; Zemrībo R. Diarilazolu sintēzes metožu izstrāde. Konferences Materiāli, RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 153.      

Vendiņa I.; Trapencieris P. Arilsulfonamīdu orto litijēšana. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 176.      

Rībena D.; Trapencieris P. Imidazola - cinka kompleksi. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 166.      

Rekšņe L. ; Pajuste K. Piridīnija ilīdu veidošanās pētījumi. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 165.      

Šmits G.; Zemrībo R. Optiski aktīvu 1,2,3,4-tetrahidroizohinolīnu sintēze. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 170.      

Usačova N.; Jirgensons A.; Leitis G. Hidroksāmskābju iegūšana no karbonskābēm ar N,N-karbonildiimidazola aktivācijas metodi. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 173.      

Zinovjevs K.; Jaudzems K.; Liepiņš E. CrAT potenciālo inhibitoru meklēšana, izmantojot KMR un datormodelēšanas metodes. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 179.      

Zinovjevs K.; Jaudzems K.; Liepiņš E. DNS oktamēru telpiskās struktūras noteikšana ar KMR spektroskopiju. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 178.      

Panteļejeva J.; Vorona M. Jaunu 7-alkilidēn-4-terc-butoksikarbonil-3-metil-1,1-dioksocef-3-ēmu sintēze. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 163.      

Muhamadejevs R.; Petrova M.; Liepiņš E. AMI un ab initio kvantu ķīmiskās metodes ģeometrijas un enerģētisko īpašību parametru noteikšanai molekulās ar O...H-N tipa ūdeņraža saliti . Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 159.      

Maļeckis A.; Jirgensons A. Metālu katalizēta O-aliltrihloracetimidātu ciklizācija. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 158.      

Kuzņecovs J.; Vorona M. 4-Fenil-5-mettilpirolidin-2-ona iegūšana. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 155.      

Kinēns A.; Sūna E. Akridīnu sintēze orto-litijēšana ceļā. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 152.      

Jaudzems K.; Liepiņš E. DnaI proteīna telpiskās struktūras noteikšana ar KMR metodi. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 150.      

Grīnberga S.; Viļums M.; Krauze A. 4-(Benzo[1,3]dioksol-5-il)-6-karbamoilmetilsulfanil-5-ciāno-2-metil-1,4-dihidropiridīn-3-karbonskābes esteru sintēze. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 148.      

Intenberga L.; Sobolevs A. N-Aizvoietotu 1,4-dihidropiridīnu atvasinājumu enantioselektīva enzimātiska hidrolīze. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 149.      

Grigorjeva L.; Jirgensons A. Pallādija (II) amīdu sintēze un izmantošana imidātu aza-Claisen pārgrupēšanai. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 147.      

Celmiņš J.; Kalme Z.; Krauze A. Lipofilu 3,4-dihidropiridīn-2(1H)-onu sintēze un bromēšana. Konferences Materiāli, 49. RTU zinātniskā un tehniskā konference. II daļa. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: Rīga, RTU Izdevn., Fr.Candera studentu zin. un tehn. biedrība, 2008; 143.      

Jaudzems K.; Zhulyenkov D.; Sharipo A.; Liepinsh E. Structure of cyclic sortase A. Abstracts, Multidimensional NMR in structural biology; : Il Ciocco (Lucca), Italy, 2008; 14.      

Jaudzems K.; Zhulyenkov D.; Sharipo A.; Liepinsh E. Structure of cyclic sortase A with different linker lengths. Abstracts, EUROMAR2008; 6-11 July: St.Peterburg, Russia, 2008; 64.      

Zinovjevs K.; Jaudzems K.; Liepinsh E. Structure determination of DNA oligomers using 2D NMR spectroscopy. Abstracts, EUROMAR2008; 6-11 July: St.Peterburg, Russia, 2008; 61.      

Kukosha T.; Grudupe L.; Trjufilkina N.; Katkevics M. Synthesis of 2- and 3-arylthioindole derivatives by transition metal catalyzed reactions. Program & Abstracts, 17th International Conference of OrganicSynthesis; June 22 - 27. PR-143: Daejeon, Korea, 2008.      

Liepina I.; Duburs G.; Czaplewski C.; Bunker A. 1,4-DHP-lipid forms a tubular micelle. Abstracts, 30th European Peptide Symposium ; 31 August–5 September. J. Peptide Sci. Suppl. to vol.14. Iss. 8: Helsinki, Finland, 2008; 193.      

Liepina I.; Czaplewski C.; Ose V.; Duburs G. 1,4-DHP-lipid forms a tubular micelle. Book of Abstracts, Eighth Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists Sydney = WATOC-2008; September 14-19: PP017. Sydney, Australia, 2008.      

Sjakste N.; Baumane L.; Salna E.; Kalvinsh I. Importance of direct NO measurements in pharmacological research. Nitric Oxide. Vol.19, : O32. Suppl.1. , 2008; 27.      

Hmelnickis J.; Pugovičs O.; Kažoka H.; Viksna A.; Susinskis I.; Kokums K. Application of ion-pair chromatography for simultaneous separation of six impurities of mildronate substance. Abstracts, 27th International Symposium on Chromatography; 21-25 september: (T-CP-11). Munster, Germany, 2008; 211.      

Hmelnickis J.; Pugovičs O.; Kažoka H.; Viksna A.; Susinskis I.; Kokums K. Development of an LC/MS/MS procedure for determination of impurity content in mildronate using hydrophillic interaction chromatography. Abstracts. Poster. Presentation, 25th (Montreux) Symposium on Liquid Chromatography/Mass Spectrometry; 12-14 november: Montreux, Switzerland, 2008; 43.      

Петухов В.И.; Дмитриев Е.В.; Калвиньш И.Я.; Баумане Л.Х.; Шкестерс А.П.; Скальный А.В. Корреляционный анализ в диагностике нарушений металло-лигандного гомеостаза = Correlative analysis in diagnostics of metal-ligand disturbances. Труды, XVI Междунар.конф. и дискус. науч. клуб Новые информац. технол.в мед.биол., фармакол. и экологии = IT+M&Ec-2008 ; 31 мая - 9 июня: Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 2008; 254.      

Bisenieks E.; Chapenko S.; Kozireva S.; Krumina A.; Murovska M.; Duburs G.; Tirzitis G.; Uldrikis J. The antiherpes activity of some 1,4-dihydropyridine derivatives. Program Book, 6th International Conference on HHV-6 & 7; June 19-June 22: Baltimore, Marylend, USA, 2008; 71.      

Ignatovich L.; Muravenko V.; Shestakova I.; Domrachova I.; Lukevics E. Synthesis of new cytotoxic organogermanium and organosilicon compounds. Book of Abstracts, XXIII International Conference onOrganometallic Chemistry = ICOMC; 13th to 18th of July: P.861. Rennes, France, 2008.      

Veinberg G.; Domracheva I.; Shestakova I.; Vorona M.; Ignatovich L.; Lukevics E.; Kalvinsh I. Unprecedented antitumor effect of irradiation generated by 5-trimethylsilyl-2-trifluoroacetylfuran oxime in fibrosarcoma cells. Abstract Book, EHRLICH II-2nd World Conference on Magic Bullets. Celebrating the 100th Anniversary of the Nobel Prize Award to Paul Ehrlich; October 3-5: A-339. Nurnberg, Germany, 2008.      

Liepinsh E.; Vilskersts R.; Kuka J.; Zvejniece L.; Kalvins I.; Dambrova M. Protective effects of mildronate in experimental model of type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats. Abstracts, The IXth World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics; July 27 - August 1: Quebec, Canada, 2008; 760.      

Jaudzems K.; Žuļenkovs D. Domēna R3H kompleksi ar mononukleotīdiem = R3H domain complexes with mononucleotides. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās universitātes 49. starptautiskā zinātniskā konference = Riga Technical University 49th International Scientific Conference; 13.-15. oktobris = 13-15 October: RTU, Rīga, Latvija, 2008; 53.      

Stonkus V.; Leite L.; Edolfa K.; Fleišers M.; Rašmane Dz. Etilacetāta ketonizācija Zn-Cr oksīdu katalizatora klātbūtne = Ketonization of ethyl acetate over Zn-Cr oxides catalyst. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās universitātes 49. starptautiskā zinātniskā konference = Riga Technical University 49th International Scientific Conference; 13.-15. oktobris = 13-15 October: RTU, Rīga, Latvija, 2008; 56.      

Siliņa E.; Beļskis V.; Beļakovs S.; Ašaks J.; Peča L.; Zaruma D. Iterbija 8-oksihinolīna trīskodolu kompleksa [Yb3(C9H6NO)8.(CH3COO)].3CHCl3 kristāliskā struktūra = Crystal structure of the itterbium 8-hydroxyquinoline trinuclear complex [Yb3(C9H6NO)8.(CH3COO)].3CHCl3. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās universitātes 49. starptautiskā zinātniskā konference = Riga Technical University 49th International Scientific Conference; 13.-15. oktobris = 13-15 October: RTU, Rīga, Latvija, 2008.      

Kuzņecovs J.; Vorona M.; Veinbergs G. 3-Fenil-4-nitropentānkarbonskābes sintēze un ķīmiskās īpašības = The synthesis and chemical properties of 3-phenyl-4-nitropentanoic acid. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās universitātes 49. starptautiskā zinātniskā konference = Riga Technical University 49th International Scientific Conference; 13.-15. oktobris = 13-15 October: RTU, Rīga, Latvija, 2008; 56.      

Potoročina I.; Veinbergs G.; Vorona M.; Šestakova I.; Lukevics E. 7-Alkilidēnaizvietotu cefalosporīnu sintēze un pretvēža aktivitāte = Synthesis and antitumor properties of 7-alkylidene substituted cephalosporins. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās universitātes 49. starptautiskā zinātniskā konference = Riga Technical University 49th International Scientific Conference; 13.-15. oktobris = 13-15 October: RTU, Rīga, Latvija, 2008; 47.      

Kuka J.; Skapare E.; Liepinsh E.; Dambrova M. Interactions of cardioprotective drug mildronate with mitochondrial carnitine acyltransferases. Abstracts, New Frontiers in Cardiovascular Research, 8th Meeting of France; New EU Members 16th Symposium of Jagiellonian Medical Research Centre; June 5-7: Krakow, Poland, 2008; 88.      

Vilskersts R.; Jankevics A.; Liepins E.; Kalvins I.; Dambrova M. Metabolic, vascular and cardioprotective effects of mildronate in experimental model of type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats. Abstracts, New Frontiers in Cardiovascular Research, 8th Meeting of France; New EU Members 16th Symposium of Jagiellonian Medical Research Centre; June 5-7: Krakow, Poland, 2008; 30.      

Duburs G.; Tirzītis G. Pleiotropic and antioxidant properties of 1,4-dihydropyridine derivatives. Program and Abstracts, COST B35 Lipid peroxidation associated disorders. Work group 4 workshop Development and validation of novel antioxidant substances for the prevention of lipid peroxidation; 3/4 October: Kaunas, Lithuania, 2008; 14.      

Svalbe B.; Cirule H.; Motmillere I. Influence of carnitine regualation on male rat sexual parameters. Abstracts, 4th International Biology Students Conference InBiSCo2008; April 16-19: Riga, Latvia, 2008; 12.      

Kūka J.; Škapare E.; Liepiņš E.; Medne R.; Dambrova M. Mildronāta ietekme uz karnitīna aciltransferāzēm. RSU 2008. gada zinātniskā konference, Bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā; 13.-14. marts: Rīga, Latvija, 2008; 30.      

Vilšķērsts R.; Liepiņš E.; Muceniece R. Mildronāta ietekme uz aterosklerozes attīstību ApoE/LDLR -/- pelēs. LU 66. zinātniskā konference. Dabas zinātnes. Medicīna; Feb. 1: Rīga, Lavija, 2008.      

Zvejniece L.; Aristova L.; Veinbergs G.; Dambrova M. Fenibuts un tā optisko enantiomēru salīdzinošā aktivitāte un darbības mehānismi. LU 66. zinātniskā konference. Dabas zinātnes. Medicīna; Feb. 1: Rīga, Latvija, 2008.      

Škapare E.; Konrāde I. Glioxalāzes I enzīma aktivitātes izmaiņas cukura diabēta gadījumā. Tēzes, RSU SZB 57. Medicīnas nozares studentu zinātniskā konference; Apr. 17: Rīga, Latvija, 2008; 6.      

Vilskersts R.; Kuka J.; Liepinsh E.; Dambrova M. Effects of mildronate on arrhythmias induced by coronary artery ligation, calcium chloride and aconitine. Theoretical course. Practical course, Baltic Summer School 2008. Basic and clinical aspects of cardiac arrhythmia’s; 17-29 August - 1-9 Septembe: Lund, Kiel and Copenhagen, Denmark, 2008.      

Kuka J.; Vilskersts R.; Liepinsh E.; Kalvinsh I.; Dambrova M. Cardioprotective effects of mildronate in experimental model of type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats. Theoretical course. Practical course, Baltic Summer School 2008. Basic and clinical aspects of cardiac arrhythmia’s; 17-29 August - 1-9 September: Lund, Kiel and Copenhagen, Denmark, 2008.      

Francenko A.; Stavovojs P.; Ivanova J.; Pizika G.; Simins E.; Trapencieris P.; Zalubovskis R. New derivatives of dihydropyrimidones. Program and Abstract Book , International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO32. Vilnius, Lithuania, 2008; 79.      

Vilums M.; Krauze A.; Duburs G. Synthesis of 2,2a,3,4,5,7-hexahydro-1-thia-5,8b-diazaacenaphthylenes. Program and Abstract Book , International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO131. Vilnius, Lithuania, 2008; 178.      

Vigante B.; Mekss K.; Neidere Z.; Smits R.; Belyakov S.; Sobolev A.; Duburs G. Synthesis of 3-substituted nitrodienamines - versatile syntons for heterocyclization. Program and Abstract Book , International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO129. Vilnius, Lithuania, 2008; 176.      

Teus M.; Jirgensons A.; Dambrova M.; Mezhapuke R. The development of 3-phenyl-5-hydroxyisoxazole based glutamate carboxypeptidase II inhibitors. Program and Abstract Book , International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO123. Vilnius, Lithuania, 2008; 170.      

Smits R.; Vigante B.; Duburs G. Bromination 6-methyl-3,4-dihydropyridone-5-carboxylates. Program and Abstract Book , International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO119. Vilnius, Lithuania, 2008; 166.      

Shabashov D.; Daugulis O. Synthesis of phenanthridines, fluorenones and benzonitriles via C-H bond activation. Program and Abstract Book , International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO117. Vilnius, Lithuania, 2008; 164.      

Rībena D.; Belyakov S.; Trapencieris P. Zinc - imidazole complexes. Program and Abstract Book, International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO110. Vilnius, Lithuania, 2008; 157.      

Reksne L.; Pajuste K.; Plotniece A.; Kaldre D.; Skrivele B.; Duburs G. Studies of deprotonation of 1-(2-oxo-2-phenyl-ethyl)pyridinium bromides. Program and Abstract Book, International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO109. Vilnius, Lithuania, 2008; 156.      

Potorocina I.; Vorona M.; Veinberg G.; Shestakova I.; Lukevics E. Synthesis and antitumor properties of some beta-lactams. Program and Abstract Book , International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO106. Vilnius, Lithuania, 2008; 153.      

Popovs I.; Katkevics M. Regioslective synthesis of ring-substituted phthalamic acids. Program and Abstract Book, International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO105. Vilnius, Lithuania, 2008; 152.      

Maleckis A.; Jirgensons A. Cyclization of O-allylic trichloroacetimidates. Program and Abstract Book , International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO76. Vilnius, Lithuania, 2008; 123.      

Kinens A.; Suna E. Synthesis of acridines via an ortho-lithiation-cyclization sequence . Program and Abstract Book, International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO58. Vilnius, Lithuania, 2008; 105.      

Kaldre D.; Plotniece A.; Pajuste K.; Duburs G. Synthesis of amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives for gene delivery. Program and Abstract Book , International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO55. Vilnius, Lithuania, 2008; 102.      

Jansone-Popova S.; Katkevics M.; Amolins A. Ortho-lithiation of bisphenol a derivatives. Program and Abstract Book, International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO48. Vilnius, Lithuania, 2008; 95.      

Intenberga L.; Sobolev A.; Cekavicus B.; Kore K.; Vigante B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Mekss K.; Duburs G. Enantioselective lipase-catalysed synthesis of 1,4-dihydropyridine derivatives. Program and Abstract Book, International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO45. Vilnius, Lithuania, 2008; 92.      

Hermane J.; Baikstis T.; Strumfs B.; Trapencieris P. Reaction of 1-acyl aziridine-2-carbixylic acid derivatives with LDA. Program and Abstract Book, International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008) ; June 29 - July 2: PO40. Vilnius, Lithuania, 2008; 87.      

Grudupe L.; Kukosha T.; Trjufilkina N.; Salun O.; Katkevics M. Synthesis of 2- and 3-thioindole derivatives. Program and Abstract Book, International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008) ; June 29 - July 2: PO38. Vilnius, Lithuania, 2008; 85.      

Grigorjeva L.; Jirgensons A. The synthesis o palladium(II) amidate complexes and their evaluation as catalysts for imidate aza-Claisen rearrangement. Program and Abstract Book, International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008) ; June 29 - July 2: PO37. Vilnius, Lithuania, 2008; 84.      

Andzans Z.; Krauze A.; Sobolevs A.; Sīle L.; Duburs G. Synthesis and enzymatic hydrolysis of 6-(ethoxycarbonylalkyl)sulfanyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylates. Program and Abstract Book, International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO4. Vilnius, Lithuania, 2008; 51.      

Tirzitis G.; Duburs G. 1,4-Dihydropyridine derivatives as antioxidants and therapeutics. A review. Abstracts, Free Radical Research European Meeting; July 5-9; B.Halliwell and H.Sies, Eds.; Free Radical Res.: 42. Suppl.1. P2-22. Berlin, 2008; 81.      

Polevaya L.; Veveris M.; Keivish T.; Kalvinsh I. Thrombin-PAR1-MMP2 axis: design, synthesis and cardioprotective properties of peptides. Late Abstract Book, 33rd FEBS Congress and 11th IUMB Conference. Biochemistry of Cell Regulation; 28 June - 3 July: The FEBS J. 275, Suppl.1. PP7C-93. Athens, Greece, 2008; 31.      

Svalbe B.; Cirule H.; Grinberga S. Effect of carnitine biosynthesis inhibitor on male rat sexual performance. Abstracts, 12the Symposium of Biology Students in Europe = SymBioSE2008; 30th July - 8th August: Coimbra un Aveiro, Portugal, 2008; 30.      

Jankevics A.; Dambrova M.; Liepinsh E.; Liepinsh E.; Grinberga S.; Pugovics O. Metabolomic studies of experimental and clinical diabetic urine samples by 1H NMR and LC/MS spectroscopy. Programme and abstracts, Sixth Winter Symposium on Chemometrics; February 18-22: Kazan, Russia, 2008.      

Jankevics A.; Liepinsh E.; Liepinsh E.; Grinberga S.; Pugovics O.; Dambrova M. The comparative metabolomics of strain-related changes in the urinary composition of Goto-Kakizaki, Zucker (fa/fa) and Wistar-derived rats. Programme and abstracts, Metabomeeting; : April 28-29. Lyon, France, 2008.      

Bluke Z.; Teus M.; Kauss V. Search for mGluR ligands in adamantanylurea series. Program and Abstract Book, International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO14. Vilnius, Lithuania, 2008; 61.      

Andrejevs S.; Mutule I.; Suna E. Palladium catalyzed direct acetoxylation of indoles. Program and Abstract Book, International Conference on Organic Synthesis Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2008); June 29 - July 2: PO5. Vilnius, Lithuania, 2008; 52.      

Kaldre D.; Plotniece A.; Ose V.; Danne R.; Pajuste K.; Sobolev A.; Cekavicus B.; Priksane A.; Vigante B.; Duburs G. Studies of self-assembling properties of polyfunctional pyridinium derivatives on base of amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives. Book of Abstracts, 22nd Conference of the European Colloid and Interface Society; COST D43 Workshop: Colloid and Surface Science for Nanotechnology; August 31 - September 5; September 2-4: PC24. Crakow, Poland, 2008; 583.      

Ignatovich L.; Sleiksha I.; Shestakova I.; Domracheva I.; Lukevics E. Application of hydrosilylation for the preparation of heterocyclic anticancer amines. Drugs of the Future, 2008, 33, Suppl.A. Abstracts, XXth International Synposium on Medicinal Chemistry; August 31 - September 4: P539. Vienna, Austrua, 2008; 290.      

Lukevics E.; Shestakova I.; Zaruma D.; Ashaks Y. Synthesis and cytotoxicity of metal 8-quinolinethiolates. Drugs of the Future, 2008, 33, Suppl.A. Abstracts, XXth International Synposium on Medicinal Chemistry; August 31 - September 4: P538. Vienna, Austrua, 2008; 290.      

Skorova A.; Veretennikova N.; Lukevics E. Comparison of the biological activity of oxazole- and thiazole-containing compounds using the OREX expert system. Social Programme. Scientific Programme. General Information, 23rd European Colloquium on Heterocyclic Chemistry; September 9-13: P162. Belgium, Antwerp, 2008.      

Laizane E.; Fonavs E.; Muzikante I.; Gustina D.; Markava E. Reversible photo surface potential of azobenzene containing polymer films - role of photoisomerization and molecular structure. Conference program. Book of abstracts, International Baltic Sea Region conference Functional materials and nanotechnologies 2008 = FM&NT ; April 1-4: Po-51. Institute of Solid State Physics University of Latvia, Riga, 2008; 137.      

Segal I.; Zablotskaya A.; Lukevics E.; Maiorov M.; Mishnev A.; Shestakova I.; Domracheva I. Sterically stabilized colloidal systems of magnetic nanoparticles for biomedical application. Conference program. Book of abstracts , International Baltic Sea Region conference Functional materials and nanotechnologies 2008 = FM&NT. ; April 1-4: Po-29. Institute of Solid State Physics University of Latvia, Riga, 2008; 115.      

Segal I.; Zablotskaya A.; Lukevics E.; Maiorov M.; Mishnev A.; Shestakova I.; Domracheva I. Sterically stabilized colloidal systems of magnetic nanoparticles for biomedical application. Conference program. Book of abstracts , International Baltic Sea Region conference Functional materials and nanotechnologies 2008 = FM&NT ; April 1-4: Po-29. Institute of Solid State Physics University of Latvia, Riga, 2008; 115.      

Laizane E.; Muzikante I.; Teteris J.; Kundzins K.; Gustina D. Optically Induced Surface Relief Crating of Azobenzene Containing Polymer Films. Programme and Abstracts, 6th International Conference Advanced Optical Materials and Devices = AOMD-6; 24-27 August: 4P-06. Riga, Latvia, 2008; 79.      

Laizane E.; Gustina D.; Markava E.; Muzikante I. Synthesis and Optical Properties of some Azobenzene Alcoxy Carboxylic Derivatives. Programme and Abstracts, 6th International Conference Advanced Optical Materials and Devices = AOMD-6; 24-27 August: 4P-05. Riga, Latvia, 2008; 78.      

Liepina I.; Czaplewski C.; Ose V.; Danne R.; Duburs G. 1.4-DHP-lipid forms a tubular micellae. Proceedings, From Computational Biophysics to Systems Biology (CBSB08); 19-21 May; U.H.E.Hansmann, J.H.Meinke, S.Mohanty, W.Nadler, O.Zimmermann, Eds.; NIC Series: Vol.40. J.von Neumann Institute for Computing (NIC), 2008; 305.      

Liepina I.; Duburs G.; Danne R.; Czaplewski C.; Bunker A. 1.4-DHP-lipid forms a tubular micellae. Program. Bus Schedule. Abstracts. Participants, From Computational Biophysics to System Biology = CBSB08; 19-21 May: 36. Julich, Germany, 2008.      

Liepina I.; Duburs G.; Czaplewski C.; Bunker A. 1.4-DHP-lipid forms a tubular micella. Abstracts, 33th FEBS Congress and 11th IUBMB Conference. Biochemistry of Cell Regulation; 28 June - 3 July: The FEBS J., 275, Suppl.1. PP5D-3. Athens, Greece, 2008; 283.      

Veveris M.; Keivish T.; Kalvinsh I.; Polevaya L. Vasoactive metabolites: synthesis peptides analoguesand evaluation of their cardiovascular activity. Abstracts e Programme, Eleventh Naples Workshop on Bioactive Peptides. New Frontiers in the Search of Bioactive Molecules: from Peptides to Drugs; May 24-27: Centro Congressi d,Ateneo Federico II, Via Partenope, Napoli, Italy, 2008; 112.      

Liepina I.; Duburs G.; Czaplewski C.; Bunker A. 1.4-DHP-lipid forms a tubular micellae. Abstracts e Programme, Eleventh Naples Workshop on Bioactive Peptides. New Frontiers in the Search of Bioactive Molecules: from Peptides to Drugs ; May 24-27: Centro Congressi d,Ateneo Federico II, Via Partenope, Napoli, 2008; 99.      

Zablotskaya A.E.; Segal I.; Lukevics E.; Zablotsky D.; Maiorov M.; Shestakova I. Mixed coated iron oxide magnetic nanoparticles containing organosilicon alkanolamine cover. Program, Abstracts, and List of Participants, The 15th International Symposium on Organosilicon Chemistry = ISOSXV (www.isos-XV.org); June 1-6: P.43. Jeju, Korea, 2008; 133.      

Lukevics E.; Veinberg G.; Vorona M.; Shestakova I.; Kanepe I. Synthesis of antitumor tert-butyl 7-(3-trimethylsilylpropyn-2-ylidene)-1, 1-dioxoceph-3-em-4-carboxylates. Program, Abstracts, and List of Participants, The 15th International Symposium on Organosilicon Chemistry = ISOSXV (www.isos-XV.org); June 1-6: P.6. Jeju, Korea, 2008; 114.      

Ignatovich L.; Sleiksha I.; Shestakova I.; Domracheva I.; Lukevics E. Hydrosilylation for the preparation of heterocyclic anticancer amines. Program, Abstracts, and List of Participants, The 15th International Symposium on Organosilicon Chemistry = ISOSXV (www.isos-XV.org); June 1-6: P.3. Jeju, Korea, 2008; 113.      

Ignatovich L.; Muravenko V.; Popelis J.; Grinberga S.; Shestakova I.; Lukevics E. Silylation-increased selectivity of cytotoxic action of 2-nitrovinylfurans and thiophenes. Program, Abstracts, and List of Participants, The 15th International Symposium on Organosilicon Chemistry = ISOSXV (www.isos-XV.org); June 1-6: P.2. Jeju, Korea, 2008; 112.      

Zablotskaya A.; Segal I.; Lukevics E. Synthesis, physico-chemical and cytotoxic properties of triorganyl [2-dialkylamino- and 2-(N-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolyl)ethoxy]silanes. Program, Abstracts, and List of Participants, The 15th International Symposium on Organosilicon Chemistry = ISOSXV (www.isos-XV.org); June 1-6: P.1. Jeju, Korea, 2008; 112.      

Ignatovich L.; Shestakova I.; Lukevics E. Silylation for the design of anticancer agents. Program and Abstracts, The Cyprus Conference CNS on New Methods in Drug Research; May 11-16: Limassol, Cyprus, 2008; 27.      

Kaldre D.; Danne R.; Plotniece A.; Pajuste K.; Sobolev A.; Cekavicus B.; Vigante B.; Duburs G. Amphiphilic pyridinium derivatives on base of 1,4-dihydropyridines for gene transport - synthesis and self-assembling properties. Workshop, COST Action D 43 Functionalized Materials and Interfaces; April 2-4: Work group 3. Poster. Technische Universitat Berlin, 2008.