Publications » Search Results » 2006 » Other publications

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
1Sjakste N.; Rumba I.; Sjakste T. Various chromatin and nuclear matrix proteins as autoantigens: a possible link to the protein degradation mechanisms. Med. Hypotheses Res. 2006, 3(2), 665-677.      

2Dzintare M.; Sjakste N. Mildronāts un tā izmantošana sportā = Mildronate and its application in sport. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2005. g. Zinātniskie raksti, Rīga. 2006, 53-59.      

3Veveris M.; Pilmane M.; Kalvins I.; Keivish T.; Aubry A.; Polevaya L.K. Investigations of proline- and RGD-containing prothrombin-derived peptides on ischemia-reperfusion induced heart failure on rats. 29th European Peptide Symposium, September 3-8, 2006. Proceedings, Gdansk, Poland. 2006, 296-297; J. Peptide Sci. 2006, The Official J. of the European Peptide Society. Suppl.12. Tu491, 227.      

4Liepina I.; Ventura S.; Czaplewski C.; Liwo A. Molecular dinamics study of two Abl-SH3 domain peptides towards amyloid formation. 29th European Peptide Symposium, September 3-8, 2006. Proceedings, Gdansk, Poland. KENES International 2006, 782-793.      

5Liepina I.; Ventura S.; Czaplewski C.; Liwo A. Molecular dynamics study of amyloid formation of two Abl-SH3 domain peptides. In Symposium NIC Workshop-2006, 06.-09. June, Germany. From Computational Biophysics to Systems Biology . 2006, 34, 103-105; J. Peptide Sci. 2006, 12 (The Official J. of the European Peptide Society, Tu380, DOI: 10.1002/psc.813), 780-789.      

6Veinberg G.; Vorona M.; Shestakova I.; Kanepe I.; Lukevics E. Pretvēža beta-laktāmu atvasinājumu sintēze un bioloģiskā pētīšana = The synthesis and biological investigation of anticancer beta-lactam derivatives. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 88-92.      

7Strakovs A.; Avotiņš F.; Strakova I.; Bizdēna Ē.; Petrova M. Izatskābes anhidrīda reakcijas ar dažiem aminoheterocikliem = Reactions of izatoic anhydride with some aminoheterocycles. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 76-79.      

8Vorona M.; Veinberg G. Racemiskās 3-aryl-4-aminosviestskābes enzimātiskā sadalīšana enantiomēros = Enzymatic resolution of racemic 3-aryl-4-aminobutyric acids. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 56-60.      

9Kotova A.; Rožkovs E.; Kauss V.; Liepiņš E. Pirmējo amīnu potenciālo metabolītu - N-glikozīdu un amadori produktu sintēze = Synthesis of the potencial metabolites of primary amines - N-glucosides and amadori products. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 39-44.      

10Bukša M.; Černobrovijs A. 3-Aizvietoto hinuklidīnu sintēze un to izmantošana mekvitazīna sintēzei = Synthesis of 3-substituted quinuclidines and their application for mequitazine synthesis. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 27-31.      

Show per page