Publications » Search Results » 2005 » Other publications

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
1Paeglis R.; Balgalve A.; Sjakste N. Tuvredzības izplatība - vide vai iedzimtība?. Latvijas Universitātes Raksti 2005, 694. Medicīna, IV, 71-84.      

2Krauze A.; Černova L.; Sīle L.; Viļums M.; Duburs G. Atomus ekonomējoša 6-karbamoilmetiltio-1,4-dihidropiridīna sintēze = Atom economical synthesis of 6-carbamoylmethylthio-1,4-dihydropyridine. 2005, Ser.1, sēj.10. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 107-112.      

3Sīle L.; Krauze A.; Zicmanis A.; Duburs G. Aza- un oksa-Mihaela adukti - svarīgi atslēgas savienojumi 6-alkiltio-1,4-dihidropiridīnu sintēzei = Aza and oxa-Michael adducts - important key compounds for synthesis of 6-alkylthio-1,4-dihydropyridines. 2005, Ser.1, sēj.10. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 101-106.      

4Pelsh J.; Shestakova I.; Kalvinsh I.; Krylova V.; Berzina L.; Cimdins R. Jaunu 3-D kaulu cementu in vitro novērtējums = In vitro evaluation of new 3-D bone cements. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 121-130.      

5Goba I. 4-Monoalkilaizvietotu-1,4-dihidropiridīnu elektroķīmiskā un ķīmiskā oksidēšana = Electrochemical and chemical oxidation of 4-monoalkylsubstituted-1,4-dihydropyridines. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 114-120.      

6Strakovs A.; Gurkovskis A.; Petrova M. 3-Acil-1,5-benzodiazepīni 4-aizvietotu 1,2-diaminobenzolu reakcijās ar 2-formil-1,3-indantionu un 2-formildimedonu = 3-Acyl-1,5-benzodiazepines in reactions of 4-substituted 1,2-diaminobenzoles with 2-formyl-1,3-indantione and 2-formyldimedone. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 73-77.      

7Skaistkalne I.; Liepiņš E.; Jirgensons A. NAALADāzes inhibitora konformācijas pētījumi = Conformation study of NAALADase inhibitor. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 78-86.      

8Silina E.; Ashaks J.; Belyakov S.; Pech L.; Zaruma D. Kadmija 2-metil-8-selenolhinolināta sintēze, uzbūve un bioloģiskā aktivitāte = Synthesis, structure and biological activity of cadmium 2-methyl-8-hydroselenoquinolinate. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 63-72.      

9Petrova M.; Liepinsh E. Augu eļļu analīze izmantojot 1H and 13C KMR metodes - 1H and 13C NMR analysis of vegetable oils. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 44-51.      

10Petrova M.; Liepinsh E.; Kampars V. 1H KMR spektru analīze degvielu paraugiem ar atšķirīgiem oktānskaitļiem = 1H NMR spectral analysis of gasolines with various content of octane numbers. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 40-43.      

Show per page