Publications » Search Results » 2004 » Articles in press

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
1Страдынь Я.. Вадим Александрович Пестунович = Vadim Aleksandrovich Pestunovich (January 6, 1942 - July 4, 2004): [In Memoriam]. Химия гетероцикл.соед. 2004, 9, 1431; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2004, 9(9), 1235-1238.      

2Трапенциерис П.. Третий Вальденовский симпозиум в Риге: [Хроника]. Химия гетероцикл.соед. 2004, 2, 292-296.      

3Vīgante B.; Čekavičus B.; Soboļevs A.. Akadēmiķim profesoram Gunāram Guburam - jubileja. Latvian J. Chem. 2004, 2, 200-202.      

4Trapencieris P.. Paula Valdena 3.organiskās ķīmijas simpozija (Rīga, 2003.g. 13.-14. oktobris) materiāli = Materials of Paul Walden 3rd Symposium on Organic Chemistry (Riga, October 13-14, 2003). Latvian J. Chem. 2004, 2, 123-130.      

5Stradiņš J.. Beibalas Hasanova piemiņai (17.06.1943-29.03.2003). Latvian J. Chem. 2004, 1, 94-95.      

6Duburs G.. Akadēmiķim profesoram Jānim Stradiņam - jubileja. Latvian J. Chem. 2004, 1, 90-92.      

Show per page