Publications » Search Results » 2003

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Show per page  
Conferences
61Krivicka I.; Vilšķērsts R.; Soboļevs A. 1,4-Dihidropiridīnkarbonskābju un to sāļu reakcijas ar optiski aktīviem spirtiem un amīniem. Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli , II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 48.      

62Jaunzeme I.; Kauss V. Overmana pārgrupēšanās diastereoselektivitāte. Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība ; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 43.      

63Dzintare M.; Baumane L.; Meirena D.; Sjakste E.; Ļauberte L.; Kalviņš I.; Sjakste N. Halogenēto inhalējamo anestēzijas līdzekļu effekts uz NO saturu un tā izmaiņas NOS inhibitoru un lipopolisaharīda ietekmē . Referātu tēzes, Latvijas Universitātes 61. Zinātniskā konference: Dabas zinātnes. Medicīna ; Janvāris/Februāris: Rīga, Latvija, 2003; 43.      

64Černova L.; Krauze A. Jaunu 4,7-dihidrotiēno[2,3-b]piridīnu sintēze. Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 40.      

65Čerņaks D.; Bērziņa K.; Aksjonovs A.; Trapencieris P. Bis-boc-amīdi - jauna pieeja aminoskābju aktivēšanā. Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 41.      

66Briede J.; Sīpols J.; Stivriņa M.; Stoldere Dz.; Daija D.; Heidemanis K.; Dabiņa I.; Bisenieks E.; Duburs G. Cerebrokrasts: Jauns dihidropiridīna atvasinājums ar izteiktām pretdiabēta darbībām. Referātu tēzes, Latvijas Universitātes 61. Zinātniskā konference: Dabas zinātnes. Medicīna ; Janvāris/Februāris: Rīga, Latvija, 2003; 41.      

67Ignatovich L.; Lukevics E. Synthesis and biological activity of germyl and silyl derivatives of furan and thiophene. Programme & Abstracts, The ninth international Kyoto conference on New aspects of organic chemistry; 10-14 November: Kyoto, Japan, 2003; 220.      

68Arsenyan P.; Oberte K.; Belyakov S.; Lukevics E. New Pt-Se-containing heterocycle as a selective hydrosilylation catalyst. Programme & Abstracts, The ninth international Kyoto conference on New aspects of organic chemistry; 10-14 November: Kyoto, Japan, 2003; 137.      

69Viļums M.; Sīle L.; Krauze A. 3-Ciāno-2-ciānopropiltiopiridīnu ciklizācijas pētījumi. Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 57.      

Theses
70Sobolev A. Chemoenzymatic Synthesis of Enantiopure 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Ph.D.)(pielīdz. Dr.chem.), The Netherlands, Wageningen University, Nīderlande, Wageningena, 2003.      

Show per page