Publications » Search Results » 2002 » Articles in press

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
1Трапенциерис П.. 17-й Международный симпозиум по медицинской химии . Химия гетероцикл.соед. 2002 (12), 1737-1738.      

2Трапенциерис П.. Вторая Международная конференция по органическому синтезу. Химия гетероцикл.соед. 2002 (9), 1313-1316.      

3Рубина К.; Арсенян П.. Одиннадцатая конференция Федерации Европейских химических обществ по гетероциклам в биоорганической химии. Химия гетероцикл.соед. 2002 (8), 1158-1159.      

4Бутин А.В.; Вентерис К.; Краузе А.; Строганова Т.А.. XX Европейский коллоквиум по гетероциклической химии . Химия гетероцикл.соед. 2002 (10), 1466-1468.      

5Абеле Э.. Первый Международный симпозиум по биометаллоорганической химии (ISBOMC 02) = First International symposium on bioorganometallic chemistry. Structure, reactivity, biological applications and future perspectives . Химия гетероцикл.соед. 2002 (11), 1617-1618.      

6Trapencieris P.. Paula Valdena 2. simpozijs = Paul Walden 2nd symposium. Latvian J. Chem. 2002 (1), 3-9.      

7Stradiņš J.. Wilhelm Ostwald and his pupil Paul Walden in Riga. Latvian J. Chem. 2002 (1), 10-19.      

8Stradiņš J.. Pavasara vēsmas Latvijas zinātnē un Zinātņu akadēmijā: [Ievadruna LZA pilnsapulcē 2002.g. 4. aprīlī] . Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 2002, 56 (2/3), 121-125.      

9Stradiņš J.. Par zinātni Rīgā Grindeļa un Broces laikos. Tehnikas Apskats 2002 (139/140), 24-30.      

10Stradiņš J.. Par Rīgas Tehnisko universitāti Rīgas 800 gadu jubilejas kontekstā. Tehnikas Apskats 2002 (139/140), 13-19.      

Show per page