Publications » Search Results » 2001 » Articles in press

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
1Sjakste N.; Sjakste T.. Kas ir proteasomas?. Latvijas Ārstu Žurn. 2001 (4), 22-25.      

2Трапенциерис П.. Второй Вальденовский симпозиум . Химия гетероцикл.соед. 2001 (11), 1574-1576.      

3Страдынь Я.. К 65-летию академика Эдмунда Лукевица = The 65th Birthday of Academician Edmunds Lukevics. Химия гетероцикл.соед. 2001 (11), 1443-1450; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2001, 37(11), 1339-1324.      

4Лукевиц Э.; Страдынь Я.; Скорова А.. К 70-летию профессора Леонида Исааковича Беленького = Seventieth birthday of professor Leonid Isaakovich Belen,kii. Химия гетероцикл.соед. 2001 (2), 147-155; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2001, 37(2), 133-140.      

5Краузе А.; Виганте Б.. 8-й Симпозиум по гетероциклической химии Голубой Дунай. Химия гетероцикл.соед. 2001 (4), 571-572.      

6Дубурс Г.. Чтения, посвященные 110-летию со дня рождения профессора Густава Ванага (1891-1965) . Химия гетероцикл.соед. 2001 (8), 1147-1149.      

7Stradiņš J.; Millers T.. Akadēmiķa Bruno Puriņa mūža un zinātniskā veikuma īss apskats . Latvijas ķīmijas žurnāls. 2001 (4), 421-423.      

8Stradiņš J.; Cēbere Dz.. Zinātnes un augstskolu aizsākumi Rīgā (līdz 19.gs. pirmajai pusei). Senā Rīga, III. Latvijas vēstures institūta apgāds, Rīga. 2001, 325-432.      

9Stradiņš J.. Zinātne Rīgā 800 gados. Latv. Vēsture. Janie un jaunākie laiki. 2001 (3), 8-19.      

10Stradiņš J.. Zinātne Latvijā un latvieši zinātnē: [Plenārlekcija Vispasaules latviešu zinātņu kongresā 1991.g. 12. jūlijā, ar komentāriem pēc 10 gadiem]. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 2001, 55. (3/4.), 4-13.      

Show per page