Publications » Search Results » 2000 » Articles in press » Print version (formatted)

Articles in press
Трапенциерис П.; Тумкявичюс С.. Международная конференция по органическому синтезу Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2000) . Химия гетероцикл.соед. 2000 (10), 1433-1435.      

Страдынь Я.. К выходу 400-го номера журнала Химия гетероциклических соединений = To mark the 400th issue of Chemistry of Heterocyclic compounds. Химия гетероцикл.соед. 2000 (10), 1302; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2000, 10(10), 1125-1126.      

Иовель И.; Чекавичус Б.. XIX Европейский коллоквиум по гетероциклической химии . Химия гетероцикл.соед. 2000 (9), 1285-1286.      

Stradiņš J.; Cēbere Dz.. Neuzrakstīta Rīgas augstskolu vēstures lappuse (1910.gada ierosinājums dibināt Medicīnas akadēmiju Rīgā). Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 2000 (1), 97-125.      

Stradiņš J.. Zinātnes un augstskolu vēsture Rīgā, 1900-1918. 20. gadsimta Latvijas vēsture, I sēj.: [Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai 1900-1918]. 2000, Rīga, Latvijas Vēstures inst. apgāds. 299.-306., 490-495.      

Stradiņš J.. Zinātne un augstākā izglītība. 2000, Rīga, Latvijas Vēstures inst. apgāds (Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres), 291-351.      

Stradiņš J.. Science in Latvia - trends, topics, traditions. 2000 (Finnish Academy of Science and Letters: Year Book 1999. Ed. P. Kauranen. Helsinki), 63-73.      

Stradiņš J.. Letonikas pētniecības programmas pamatmeti. Akadēmiskā Dzīve (Minneapolis). 1999. 2000 (39), 12-19.      

Stradiņš J.. Latvijas zinātņu vēstures izpēte 1997.-1999. gadā. Rīga, Acta Medico-historica Rigensia. 2000, 5, 383-391.      

Stradiņš J.. Atradīsim sevi Latvijai un pasaulei. Millenium: Skats uz Latviju, II, Rīga. 2000, Latvijas Zinātņu akadēmija, Grāmatu apgāds Madris, 7-11.