Publications » Search Results » 2000 » Articles in press

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
1Трапенциерис П.; Тумкявичюс С.. Международная конференция по органическому синтезу Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2000) . Химия гетероцикл.соед. 2000 (10), 1433-1435.      

2Страдынь Я.. К выходу 400-го номера журнала Химия гетероциклических соединений = To mark the 400th issue of Chemistry of Heterocyclic compounds. Химия гетероцикл.соед. 2000 (10), 1302; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2000, 10(10), 1125-1126.      

3Иовель И.; Чекавичус Б.. XIX Европейский коллоквиум по гетероциклической химии . Химия гетероцикл.соед. 2000 (9), 1285-1286.      

4Stradiņš J.; Cēbere Dz.. Neuzrakstīta Rīgas augstskolu vēstures lappuse (1910.gada ierosinājums dibināt Medicīnas akadēmiju Rīgā). Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 2000 (1), 97-125.      

5Stradiņš J.. Zinātnes un augstskolu vēsture Rīgā, 1900-1918. 20. gadsimta Latvijas vēsture, I sēj.: [Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai 1900-1918]. 2000, Rīga, Latvijas Vēstures inst. apgāds. 299.-306., 490-495.      

6Stradiņš J.. Zinātne un augstākā izglītība. 2000, Rīga, Latvijas Vēstures inst. apgāds (Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres), 291-351.      

7Stradiņš J.. Science in Latvia - trends, topics, traditions. 2000 (Finnish Academy of Science and Letters: Year Book 1999. Ed. P. Kauranen. Helsinki), 63-73.      

8Stradiņš J.. Letonikas pētniecības programmas pamatmeti. Akadēmiskā Dzīve (Minneapolis). 1999. 2000 (39), 12-19.      

9Stradiņš J.. Latvijas zinātņu vēstures izpēte 1997.-1999. gadā. Rīga, Acta Medico-historica Rigensia. 2000, 5, 383-391.      

10Stradiņš J.. Atradīsim sevi Latvijai un pasaulei. Millenium: Skats uz Latviju, II, Rīga. 2000, Latvijas Zinātņu akadēmija, Grāmatu apgāds Madris, 7-11.      

Show per page