Publications » Search Results » 2000

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
Other publications
151Suloeva J.; Petrova M.; Gudriniece E.; Jure M. 8-Ciāno-5-fenil-7-trifluorometil-2,3-dihidrogēnimidazo[1,2-a]piridīna un tā sālu spektrālās īpašības = Special properties of 8-cyano-7-trifluoromethyl-2,3-dihydro-5-phenylimidazo[1,2-a]pyridine and their salts. 2000, Ser.1, izd.1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 121-124.      

152Lemba J.; Dreijers I.; Kramzaka I.; Kalvins I. Membrānu parametru izvērtējums un membrānu izvēle = Evaluation of membrane parameters and selection of membranes. 2000, Ser.1, izd.1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 81-87.      

153Kreicbergs V.; Slavinska V.; Sile Dz.; Balodis J.; Rozentals G.; Leite L.; Stonkus V.; Fleisher M.; Lukevics E. Hydrogenation of pyridine and its methyl derivatives on nickel and cobalt catalysts. Proc. of the ninth International symposium Heterogeneous catalysis, 23-27 September 2000, Varna, Bulgaria. Sofia, Marin Drinov Acad. Publ. House. Eds. L. Petrov, Ch. Bonev, G. Kadinov. 2000, 835-840.      

154Klimavičiusa L.; Kluša V.; Duburs G.; Kalda A.; Zharkovsky A. Neuroprotective activity of a novel type of dihydropyridine derivatives in in vitro toxicity models. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Zinātniskie Raksti. 2000, 631(1), 44-65.      

155Kalnins A.; Bisenieks E.; Uldriķis J.; Baumane L.; Štokmane A.S.; Duburs G. Dietons kā saules ultravioletā starojuma aizsarglīdzeklis. (Ķirurija. Farmācija. Stomatoloģija: Zinātn.raksti, 1.sēj.: 1999.g. med.nozares zin.konf.materiāli) . Rīga, AML/RSU izd. 2000, 169-172.      

156Сьяксте Н. Генетические модели ожирения и инсулиннезависимого диабета на животных: проблема адекватности: [обзор]. Balt. J. Lab. Anim. Sci. 2000, 10(3-4), 227-325.      

157Ныс П.С.; Курочкина В.Б.; Скляренко А.В.; Вейнберг Г.А. Беталактамные соединения. Взаимосвязь структуры и биологической активности:[обзор] . Антибиотики и химиотерапия 2000, 45(11), 36-42.      

158Тирзите Д.Я.; Хювонен Ж.В.; Шмидлерс А.Г.; Тирзитис Г.Д.; Дубурс Г.Я. Синтез, антирадикальная и антиоксидантная активность аналогов форидона . ХФЖ 2000, 34(6), 17-20.      

159Салдабол Н.О.; Славинская В.А.; Попелис Ю.; Мажейка И.Б. Синтез и превращения 5-метил-4-нитро-2-фуранальдегида. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2000(3), 73-77.      

160Карпов Р.С.; Кошельская О.А.; Врублевский А.В.; Соколов А.А.; Тепляков А.Т.; Скарда И.; Дзерве В.; Клинцаре Д.; Витолс А.; Калниньш У.; Калвиньш И.; Матвея Л.; Урбане Д. Клиническая эффективность и безопасность милдроната при лечении хронической сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца. Кардиология (Kardiologija). 2000(6), 69-74.      

Show per page