Publications » Search Results » 1999 » Articles in press

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
1Mishnev A.. Chemical crystallography in Latvia. Intern. union of crystallography. Newsletter 1999, 7 (2), 16.      

2Stradiņš J.; Stradiņš P.. Par profesoru Jēkabu Alksni un dažiem viņa nepublicētiem materiāliem (Pielikumā J.Alkšņa manuskriptu publikācijas). 1999, Acta medico-historica rigensia. Rīga, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (4), 53-58.      

3Stradiņš J.. Rīgas pilsētas 2. slimnīca laikmetu griežos. 1999, Acta medico-historica rigensia. Rīga, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (4), 211-224.      

4Stradiņš J.. Rudolf Udris and invention of simultaneous obtaining method of phenol and acetone: to the 100th anniversy of the first discoverer. 1999, Acta medico-historica rigensia. Rīga, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (4), 79-80.      

5Stradiņš J.. Science and national statehood of Latvija in the 20th century. Historiae Scientarum Baltica 99: Abstr. of XIX Baltic conf. on the history science, Vilnius, Jan. 15-17. 1999, 11-14.      

6Stradiņš J.. Rīgas Politehniskais institūts un lauksaimniecības augstākās studijas. Enciklopēdija. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā: 1862.-1999. . Jelgava, LLU 1999, 11-16.      

7Stradiņš J.. Pirmais latviešu cilmes dabzinātnieks: Dāvida Hieronīma Grindeļa piemiņai. Universitas 1999 (79), 22-25.      

8Stradiņš J.. Zinātne 21. gadsimtam, un jaunas saistības: Runa Pasaules zinātnes konferencē Budapeštā, 1999.g 20. junijs- 1. jūlijs. Tehnikas Apskats 1999 (135), 4-5.      

9Stradiņš J.. Zinātne uz trešās tūkstošgades sliekšņa. Tehnikas Apskats 1999 (135), 1-3.      

10Абеле Р.. Актуальные тенденции в органическом синтезе на пороге новой эры. (Вторая междунар. конф. молодых ученых) = Modern trends in organic synthesis on the eve of new era (Second youth INTERCOS,99). Химия гетероцикл.соед. 1999 (9), 1278-1279.      

Show per page