Publications » Search Results » 1997 » Articles in press » Print version (formatted)

Articles in press
Stradiņš J.. Profesora Alfrēda Ieviņa 100 gadu atcerei. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1997 (3), 3-6.      

Stradins J.; Andersons A.; Leite L.; Czerwenka M.. Pamieci profesor Marii Szymanskiej: w 75. rocznice urodzin. Wiadomosci chemiczne 1997, 51 (5-6), 419-426.      

Stradiņš J.. LZA goda locekles dr. Magdas Štaudingeres-Voitas piemiņai. Latvijas ZA vēstis. B.daļa. 1997, 51. (1./2.), 191-192.      

Stradins J.; Andersons A.; Leite L.; Czerwenka M.. Pamieci profesor Marii Szymanskiej: w 75 rocznice urodzin. Orbital: Wiadomosci i inform. 1997 (4), 212-214.      

Страдынь Я.. Полезное руководство по электросинтезу для химиков-органиков: J.Volke, F.Liška. Electrochemistry in Organic Synthesis. Springer-Verlag, 1994. Химия гетероцикл.соед. 1997 (6), 858-859.      

Страдынь Я.. Памяти Ирины Никитичны Гончаровой (25.10.1931-22.04.1997) = In memory of Irina Nikitichna Goncharova (October 10, 1931 to April 22, 1997). Химия гетероцикл.соед. 1997, 5 (5); Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 1997, 33(5), 497-498.      

Stradiņš J.. LZA augstceltnes vēsturiskās tradīcijas un attīstības izredzes. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1997, 51 (3/4), 147-151.      

Stradiņš J.. Profesoram dr. hist. h. c. Jānim Labsvīram - 90 . Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1997, 1, 172-174.      

Stradiņš J.. Tālivaldim Vilciņam 1997. gada Paula Valdena medaļa . Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1997, 4, 159-160.      

Stradiņš J.. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Konstantīns Karulis (10.02.1915.-3.11.1997.) . Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1997, 4, 195-197.      

Stradiņš J.. Die Kurlandische Gesellschaft fur Literatur und Kunst in ihrer historischen Bedeutung. Jahrbuch belt. Deutschtums. 1997, Lineburg, XLV-1998, 12-16.      

Stradiņš J.. Gruss an Wilfried Schlau aus Riga und Lettland. Kulturpolitische Korrespondenz 1997, 2 (25 apr.), 10.      

Stradiņš J.. Zenta Mauriņa un Latvijas Universitāte = Zenta Mauriņa und die universitat Lettlands. Z. Mauriņas simtgadei veltīta starptaut. konf. Zenta Mauriņa: Eiropa, Latvija - kultūru dialogs. 1997, 61 (Tēzes/Thesen. 11.-12. dec., Rīga: Latvijas Universitāte), 62.      

Stradiņš J.; Ekmanis J.. Konstantīns Počs. 1997, 37 (Fraternitas Petropolitana 100. Rīga, 1996/1997), 96.      

Stradiņš J.. Fraternitas Petropolitana simtgades reizē - ceļā no Petropolitana uz Metropolitana. 1997, 37 (Fraternitas Petropolitana 100. Rīga, 1996/1997), 57-65.      

Stradiņš J.. Profesora Jāņa Stradiņa akadēmiskā runa Baltijas Tautu Komerša Rīga 1995 svinīgajā aktā. 1997, 37 (Fraternitas Petropolitana 100. Rīga, 1996/1997), 11-13.      

Stradiņš J.. Kārļa Irbīša mūžu un grāmatu pārlūkojot (K. Irbītis. Latvijas aviācija un tās pionieri). 1997, Rīga, Zinātne, 156-158.      

Stradins J.. Alexander N. Frumkin and the electrochemistry of the 20th century. Electrochim. Acta 1997, 42 (5), 731-736.      

Stradiņš J.. Speech of the vice-president of the Latvian Academy of Sciences Jānis Stradiņš. 1997 (Materials of the first intern. conf., Riga, Aug. 28-29, 1995. H.Branover, R.Ferber (ed.-in-chief)), 28-30.      

Stradiņš J.. UNDRA Universitāte Minhenē un latvieši. 1997 (Ref. tēzes Konf. Rīgas Tehniskajai Universitātei - 135), 32-34.      

Stradiņš J.. Studentu korporācijas Fraternitas metropolitana izcelsme un kultūrvēsturiskās tradicijas. 1997 (Ref. tēzes Konf. Rīgas Tehniskajai Universitātei - 135), 24-26.      

Stradiņš J.. Vilhelms Ostvalds, Pauls Valdens un Frīdrihs Canders - ievērojamākie Rīgas pārstāvji pasaules zinātnē 19.g.s.-20.g.s. mijā . 1997 (Ref. tēzes Konf. Rīgas Tehniskajai Universitātei 135), 5-8.      

Stradiņš J.. Veikums Latvijas zinātņu vēstures izpētē pēdējos gados (1996-1997). Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 385-393.      

Stradiņš J.; Arons K.E.; Salaks J.. Māksla, medicīna, muzejs . Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 299-327.      

Страдынь Я.. Итоги XVIII Балтийской конференции по истории науки. Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 395-400.      

Страдынь Я.. О Роальде и семье Герке: Послесловие к статье Р.П.Герке . Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 251-255.      

Stradiņš J.. Ansprache zur Eroffnung des internationalen Symposiums Ernst von Bergmann und die Medizin seiner Zeit. Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 173-176.      

Stradiņš J.. Wilhelm Ostwalds rigaer Jahre und die Entstehung der klassischen physikalischen Chemie. Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 55-70.