Publications » Search Results » 1997 » Articles in press

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Show per page  
1Stradiņš J.. Profesora Alfrēda Ieviņa 100 gadu atcerei. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1997 (3), 3-6.      

2Stradins J.; Andersons A.; Leite L.; Czerwenka M.. Pamieci profesor Marii Szymanskiej: w 75. rocznice urodzin. Wiadomosci chemiczne 1997, 51 (5-6), 419-426.      

3Stradiņš J.. LZA goda locekles dr. Magdas Štaudingeres-Voitas piemiņai. Latvijas ZA vēstis. B.daļa. 1997, 51. (1./2.), 191-192.      

4Stradins J.; Andersons A.; Leite L.; Czerwenka M.. Pamieci profesor Marii Szymanskiej: w 75 rocznice urodzin. Orbital: Wiadomosci i inform. 1997 (4), 212-214.      

5Страдынь Я.. Полезное руководство по электросинтезу для химиков-органиков: J.Volke, F.Liška. Electrochemistry in Organic Synthesis. Springer-Verlag, 1994. Химия гетероцикл.соед. 1997 (6), 858-859.      

6Лукевиц Э.. К 40-летию Латвийского института органического синтеза = The fortieth anniversary of the Latvian Institute of Organic Synthesis . Химия гетероцикл.соед. 1997 (2), 147-150; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 1997, 33(2), 127-129.      

7Страдынь Я.. Памяти Ирины Никитичны Гончаровой (25.10.1931-22.04.1997) = In memory of Irina Nikitichna Goncharova (October 10, 1931 to April 22, 1997). Химия гетероцикл.соед. 1997, 5 (5); Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 1997, 33(5), 497-498.      

8Stradiņš J.. LZA augstceltnes vēsturiskās tradīcijas un attīstības izredzes. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1997, 51 (3/4), 147-151.      

9Stradiņš J.. Profesoram dr. hist. h. c. Jānim Labsvīram - 90 . Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1997, 1, 172-174.      

10Stradiņš J.. Tālivaldim Vilciņam 1997. gada Paula Valdena medaļa . Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1997, 4, 159-160.      

Show per page