Publications » Search Results » 1993 » Articles in press

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
1Stradins J.; Szymanska M.. Udzial Polakow w rozwoju kultury na Lotwie. Piesn skrzydlata, z Mazurkiem dabrowskiego, do Polonii Lotewskiej. 1993, 1 (5), 13-17.      

2Šimanska M.; Bārene I.; Lukevics E.; Līdaka M.; Stradiņš J.. Latvijas Farmācijas žurnāls, tā loma Latvijas farmācijas attīstībā. Latvijas ārsts: Pasaules latviešu ārstu 2.kongresa tēzes. Rīgā, 19.-23. jūnījs. 1993, 72.      

3Страдынь Я.; Кадек В.; Локенбах А.. Лидия Карловна Лепинь (1891-1985). (Л.К.Лепинь. Поверхностные явления и окисление металлов в водных средах). Рига, Зинатне. 1993, 5-19.      

4Stradiņš J.. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas institūta EUROLAT atklāšana. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1993 (8), 48.      

5Gudriniece E.; Stradiņš J.. Prof. Dr. chem. Mārtiņa Straumaņa mūžs un devums Latvijai. Tehnikas Apskats 1993, 15 (125), 18.      

6Stradiņš J.. Papildinājumi rakstam Magdas Štaudingeres-Voitas mūžs un devums zinātnē . Latvijas ZA vēstis. B.daļa. 1993 (1), 80.      

7Stradiņš J.. Profesora Mārtiņa Eduarda Straumaņa atgriešanās Latvijā. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1993 (5), 637.      

8Stradiņš J.. Latviešu nacionālās Zinātņu akadēmijas šūpulis (Rīgas Latviešu Biedrības Zinātņu Komitejas dibināšanas 60. gadadienu atceroties). Tehnikas Apskats 1993 (123-124), 2-4.      

9Stradiņš J.. Latviešu augstskolas dibināšanas ideja. Latvijas vēsture 1993 (2), 3-5.      

10Stradiņš J.. EUROLAT opening address. Litterae 1993, 3 (2-3), 56-58.      

Show per page