Publications » Search Results » 1992 » Articles in press

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Show per page  
1Страдынь Я.. Послесловие. В.М.Нейланд. Кристап Кришьянович Нейланд (1898-1960). Жизнь и деятельность. Рига, Рижский технический университет. 1992, 128-133.      

2Stradiņš J.. Latvijas zinātņu vēstures pētījumi, Latvijas zinātnisko tradīciju apzināšana un uzturēšana (1987-1992). Rīgas Tehniskās universitātes vēstures lappuses. 1992, 9 (Acta Historiae scientiarum Baltica = Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi), 269-280.      

3Stradiņš J.; Grosvalds I.. Rīgas politehniskais institūts (1862-1919) - zinātnes un Latvijas progresa virzītājs. Rīgas Tehniskās universitātes vēstures lappuses. 1992, 9 (Acta Historiae scientiarum Baltica = Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi), 9.      

4Stradiņš J.. Profesora Jūlija Auškāpa golgātas ceļš. Rīgas Tehniskās universitātes vēstures lappuses . 1992, 9 (Acta Historiae scientiarum Baltica = Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi), 147.      

5Stradiņš J.. Latvijas zinātņu akadēmija - Starptautiskās zinātnisko apvienību padomes (ICSU) nacionālā locekle . Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1992 (8), 48.      

6Лукевиц Э.. К выходу 300-го номера журнала Химия гетероциклических соединений. Химия гетероцикл.соед. 1992 (6), 723-724.      

7Stradiņš J.. Magdas Štaudingeres-Voitas mūžs un devums zinātnē . Latvijas ZA vēstis. B.daļa. 1992 (7), 79-80.      

8Stradiņš J.. Akadēmiju kā zinātnisku biedrību loma jaunajā Eiropā (Eiropas valstu zinātņu akadēmiju Stokholmas sanāksme) . Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1992 (5), 45-46.      

9Jākobsons M.; Stradiņš J.. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija un Latvija . Latvijas ZA vēstis. A daļa 1992 (5), 47-48.      

10Страдынь Я.; Крикштопайтис И.. XVI Конференция Балтийских государств по истории науки и техники . Latvijas ZA vēstis. B.daļa. 1992 (2), 77-78.      

Show per page