Publications » 2019 » Theses

Show per page  
1*Leonova E. DNA-binding and DNA-protection properties of novel 1,4- dihydropyridine derivatives. Dr. biol., Latvijas Universitāte, Rīga, 2019.      

2Voļska K. Metil-gbb aizsargājošo efektu un darbības mehānismu izpēte diabēta un tā komplikāciju eksperimentālajos modeļos. Promocijas darbs farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. pharm.), Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, 2019.      

3Kinens A. Lewis Base Catalysts by Chiral DMAP species. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda organiskajā ķīmijā iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2019.      

4Nikitjuka A. Metaloproteināžu HDAC un ADAM potenciālo inhibitoru iegūšana un ar to saistīta sintēzes metožu izveide. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda organiskajā ķīmijā iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2019.      

5Leitis Z. Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2019.      

6Bobileva O. Hidroksikarbonskābju sintētisko ligandu pētījumi. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2019.      

Show per page