Publications » 2015

Show per page  
Conferences
61Dambrova M. Discovery of cognition enhancer E1R, a novel positive allosteric modulator of sigma-1 receptors. (Lecture - P-18.) . Abstracts book of the International conference in Neuroscience and Pharmacology (ICNP 2015) "Neurodegenerative diseases and new trends in pharmacotherapeutic strategies". , International conference in Neuroscience and Pharmacology (ICNP 2015) "Neurodegenerative diseases and new trends in pharmacotherapeutic strategies". ; Riga, Latvia: Riga, Latvia, 2015.      

62Gordejeva L.; Makrecka - Kuka M.; Vilšķērsts R. Effects of perivascular adipose tissue on energy metabolism of vascular endothelium and smooth muscle cells. . Abstract book of the RSU International Student Conference in Health and Social Sciences http://www.rsu.lv/eng/images/isc2015-health-abstracts.pdf, RSU International Student Conference in Health and Social Sciences ; Riga, Latvia: Riga, Latvia, 2015; 201.      

63Blazevica L.; Vilšķērsts R. Effects of trimethylamine-N-oxide on the development of endothelial dysfunction.. Abstract book of the RSU International Student Conference in Health and Social Sciences http://www.rsu.lv/eng/images/isc2015-health-abstracts.pdf, RSU International Student Conference in Health and Social Sciences; Riga, Latvia: Riga, Latvia, 2015; 200.      

64Veisa V.; Konrāde I.; Solodovņikova V.; Strēle I.; Rezeberga D; Lejnieks A.; Dambrova M. Joda nodrošinājuma un vairogdziedzera funkcijas saistība ar grūtniecības iznākumu. . Tēzes - RSU 2015. gada zinātniskā konference "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte" http://www.rsu.lv/images/stories/zk2015/joda_nodrosinajums_vairogdziedzera_funkcija_grutnieciba.pdf , RSU 2015. gada zinātniskā konference "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte" ; Rīga, Latvija,: Rīga, Latvija,, 2015; 175.      

65Vilšķērsts R.; Kuka J.; Makrecka - Kuka M.; Volska K.; Liepiņš E.; Dambrova M. Metil-γ-butirobetaīns samazina acilkarnitīnu līmeni un aizkavē aterosklerozes attīstību. . Tēzes - RSU 2015. gada zinātniskā konference, "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte" http://www.rsu.lv/images/stories/zk2015/metil-gamma-butirobetains.pdf, RSU 2015. gada zinātniskā konference "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte"; Rīga, Latvija: Rīga, Latvija, 2015; 62.      

66Makrecka - Kuka M.; Volska K.; Vavers E.; Vilšķērsts R.; Bandere D.; Dambrova M. In vitro modelis mitohondriju funkcionalitātes novērtēšanai kardiovaskulāro un neirodeģeneratīvo saslimšanu patoģenēzes pētījumiem un zāļu vielu skrīningam . Tēzes - RSU 2015. gada zinātniskā konference, Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte http://www.rsu.lv/images/stories/zk2015/in_vitro_modelis_mitohondriju_funkcionalitate.pdf, RSU 2015. gada zinātniskā konference "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte" ; Rīga, Latvija: Rīga, Latvija, 2015; 63.      

67Voļska K.; Makrecka - Kuka M.; Kuka J.; Dambrova M.; Liepiņš E. Garķēžu acil-karnitīnu loma insulīna rezistences attīstībā: pētījumi eksperimentālajos modeļos.. Tēzes - RSU 2015. gada zinātniskā konference, Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte http://www.rsu.lv/images/stories/zk2015/garkezu_acilkarnitinu_loma.pdf, RSU 2015. gada zinātniskā konference "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte" ; Rīga, Latvija: Rīga, Latvija, 2015; 64.      

68Vavers E.; Zvejniece L.; Švalbe B.; Makarova E.; Rižanova K.; Liepinsh V.; Dambrova M. R-Fenibuta farmakoloģiskā darbība eksperimentālajā dzīvnieku vidējās cerebrālās arterijas oklūzijas modelī. . Tēzes - RSU 2015. gada zinātniskā konference, Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte http://www.rsu.lv/images/stories/zk2015/r-fenibuta_farmakologiska_darbiba.pdf, RSU 2015. gada zinātniskā konference "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte"; Rīga, Latvija: Rīga, Latvija, 2015; 89.      

69Dambrova M.; Konrāde I.; Strēle I.; Tonne I.; Kuka J.; Vilšķērsts R.; Latkovskis G.; Liepiņš E. Trimetilamīna-N-oksīds – L-karnitīna metabolīts un jauns kardiometabolo risku marķieris. . Tēzes - RSU 2015. gada zinātniskā konference, "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte" http://www.rsu.lv/images/stories/zk2015/trimetilamina-N-oksids.pdf, RSU 2015. gada zinātniskā konference, Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte; Rīga, Latvija: Rīga, Latvija, 2015; 50.      

70Saulite L.; Vavers E.; Parfejevs V.; Zvejniece L.; Riekstiņa U. Neiroektodermas un cilmes šūnu pluripotences marķieru ekspresijas raksturojums neirodiferencetās ādas mezenhimālajās cilmes šūnās. . Tēzes - LU 73. zinātniskā konference, Medicīnas bāzes zinātnes un reģeneratīvās medicīnas sekcija - http://www.lu.lv/konference/programma/, LU 73. zinātniskā konference, Medicīnas bāzes zinātnes un reģeneratīvās medicīnas sekcija; Rīga, Latvija: Rīga, Latvija, 2015.      

Show per page