Publications » 2014 » Conferences

Show per page  
81Švalbe B.; Makrecka M.; Voļska K.; Cīrule H.; Muceniece R.; Dambrova M. 1-Karnitīna biosintēzes inhibitora mildronāta ietekme uz smadzeņu mitohondriju funkciju. Tēžu apkopojums, Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference. Medicīnas sekcija; 14. februarī: Rīga, LU, 2014; 22.      

82Ruciņš M.; Gosteva M.; Pajuste K.; Soboļevs A.; Čekavičus B.; Muceniece R.; Plotniece A. Antioksidantu un antiradikālo īpašību noteikšana oriģināliem bispiridil-1,4-dihidropiridīnu dibromīdiem. Tēžu apkopojums, Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference. Medicīnas sekcija. Stenda ziņojumi; 14. februarī: Rīga, LU, 2014; 63.      

83Isajevs S.; Sokolovska J.; Sjakste N. Xantine oxidase and NO synthase expression in kidney tissue of streptozotocin-induced diabetic rats. Virchows Archiv (2013) 463:101-352. The European Journal od Pathology, 25th European Congress of Pathology; 30 August - 3 September: London, United Kingdom, 2014; 296.      

Show per page