Publications » 2012 » Theses

Show per page  
1Šmits R. Fluorosaturošu katjono 1,4-dihidropiridīna un 3,4-dihidropiridona amfifīlu sintēze transmembrānu nogādes pētījumiem. Promocijas darba kopsavilkums. Doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē (Dr.chem.). Apakšnozare: organiskā ķīmijā , Latvijas Universitāte, Latvija, Rīga, 2012.      

2Petuškova J. Synthesis of Phosphorus(III)-Centered Cations and Their Applications as Ligands = Synthese von Phosphor(III)-Zentrierten Kationen und deren Anwendung als Liganden. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) dem Fachbereich Chemie, Vācija, Dortmundas Tehniskā Universitāte, Dortmund, Germany, 2012.      

Show per page