Publications » 2011 » Articles in press

Show per page  
1Страдынь Я.П.. Эдмунд Лукевиц (14.12.1936-21.11.2009) = Edmund Lukevics (14.12.1936 - 21.11.2009) . Химия гетероцикл. соединений 2011 (12), 1763-1764; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2012, 47(12), 1467-1468.      

2Stradiņš J.. Pēcvārds. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 395-399.      

3Zinovjevs K.. Pirmie vērojumi. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 393-394.      

4Jaudzems K.. Mans ceļš no bakalaura līdz ķīmijas doktoram. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 387-393.      

5Popelis J.. Seniors un juniors. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 380-382.      

6Baumane L.. Tā dzīvojām... In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 372-376.      

7Liepiņš E.. KMR. Līdzstrādnieka atmiņas. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 327-338.      

8Duburs G.. Mūsu abu laboratoriju skaistā sadarbība. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 268-273.      

9Petrova M.; Popelis J.; Liepiņš E.. RPI/RTU un LU sadarbība ar KMR grupu. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 249-256.      

10Liepiņš E.. Mans darbs ārzemēs - Kubā, Šveicē, Zviedrijā. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 234-248.      

Show per page