Publications » 2011 » Conferences

Show per page  
1Мухамадеев Р.; Петрова М.; Виганте Б.; Чекавичус Б.; Плотниеце А.; Дубурс Г.; Лиепиньш Э. “Изучение структурных особенностей некоторых производных 1,4-дигидропиридинов методами квантовой химии, ЯМР спектроскопии и молекулярной динамики” . Новые достижения ЯМР в структурных исследованиях при участии зарубежных ученых, Всероссийская конф. Новые достижения ЯМР в структурных исследованиях при участии зарубежных ученых; Казань, 2011; 118.      

2Petrova M.; Muhamadejev R.; Liepinsh E. 1,4-DHP CATIONIC LIPIDS STUDIED BY NMR . EUROMAR, Germany, Frankfurt am Main , 2011.      

3Sjakste T.; Lunins R.; Trapina I.; Rumba-Rozenfelde I.; Sjakste N. PSMC6 gene associations with autoimmune diseases in Latvian population. IV International Meeting Early Events in Human Pathologies, Yerevan, Republic of Armenia, 12–16 October; : Biopolymers and Cell. Vol. 27 (5), 2011; 418.      

4Sjakste N.; Sokolovska J.; Rostoka E.; Baumane L.; Sugoka O.; Sjakste T.; Duburs G.; Kalvinsh I. Nitric oxide and GLUT1 transporter: targets for prevention of diabetes mellitus complications. IV International Meeting Early Events in Human Pathologies, Yerevan, Republic of Armenia, 12–16 October; : Biopolymers and Cell. Vol. 27 (5), 2011; 418.      

5Zarins A.; Supe A.; Kizane G.; Lescinskis Br.; Baumane L.; Steins I.; Berzins A. Accumulation of Radiolysis Products and Defects in Nanopowders of Lithium Orthosilicate. Conference Program, International Conference Functional materials and nanotechnologies (FM&NT); April 5-8: PO-41. Riga, Latvia, 2011; 131.      

6Žūka L.; Neidere Z.; Vīgante B. Nukleofīlās aizvietošanas reakcijas 4-hlor-3-aminobutēnskābes esteros. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte , 2011; 194.      

7Zeļencova D.; Liepiņš E. Trimetillizīna dioksigenāzes datormodelēšana. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte , 2011; 193.      

8Zaichenko A.; Ikaunieks M. Modificētu pirolo[3,4-c]piridīna atvasināumu sintēze. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 192.      

9Otikovs M.; Jaudzems K.; Liepiņš E. Uz KMR balstītas fragmentu pieejas izmantošana plazmepsīna II inibitoru meklējumos. Konferences materiāli , 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte , 2011; 185.      

10Neidere Z.; Žūka L.; Vīgante B. 1,4-Dihidropiridīna aminoskābju atvasinājumu sintēze. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 183.      

Show per page