Publications » 2010

Show per page  
Conferences
21Duburs G.; Klusa V.; Bisenieks E.; Dzirkale Z.; Pupure J.; Poikans J.; Velena A.; Klovins J.; Mandrika I.; Ward R.; Crichton R. Acyltaurine derivatives, tauropyrone and analogues. COST Action D34 Final Meeting, Molecular Targeting in Drug Design for Neurological and Bacterial Diseases; 13th-16th October: Firence, Convitto della Calza, Italy, 2010; 41.      

22Petrenko A.; Arsenjans P. Selenolotiofēnu sintēze un īpašības. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = RTU 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 67.      

23Pajuste K.; Petrichenko O. ; Skrīvele B.; Birjukovs P.; Kaldre D.; Ose V.; Soboļevs A.; Cēbers A.; Duburs G.; Plotniece A. Ferīta un pašasociējošā 1,4-dihidropiridīna atvasinājuma veidotās magnetonanodaļiņas. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = RTU 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 67.      

24Lends A.; Liepiņš E.; Trapencieris P.; Zariņa Dz.; Katkevičs M.; Supuruan C.; Marescu A.; Scozzafava A. Oglekļa anhidrāžu selektīvais dokings. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = RTU 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 66.      

25Kore K.; Pajuste K.; Plotniece A.; Intenberga L.; Cekavicus B.; Kaldre D.; Duburs G.; Soboļevs A. Jonu šķidrumu pielietošana lipofilu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu iegūšanai. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 65.      

26Intenberga L.; Cekavicus B.; Gosteva M.; Kore K.; Duburs G.; Soboļevs A. Amfifilu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze, izmantojot Novozym 435R katalizētu hidrolīzi. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = RTU 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 65.      

27Andžāns Z.; Krauze A.; Duburs G. Optiski aktīvu 1,4-dihidropiridīn-6-sulfanilalkilkarbonskābju esteru sintēze un īpašības. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 61.      

28Muhamadejevs R. KMR vezikulu petījumi (Zin vad. Dr. habil. chem. prof. E.Liepiņš). Programma, RTU 51. Studentu Zinātniskā un Tehniskā Konference, Organisko Savienojumu Ķīmijas un Tehnoloģijas Sekcija; 23. Aprīlī: Rīga, Latvija, 2010; 28.      

29Ivanova J. Aizvietota saharīna sintēze un ķīmisko īpašību pētīšana (Zin. vad. Dr. chem. vad. pētn. R.Žalubovskis). Programma, RTU 51. Studentu Zinātniskā un Tehniskā Konference, Organisko Savienojumu Ķīmijas un Tehnoloģijas Sekcija; 23. Aprīlī: Rīga, Latvija, 2010; 27.      

30Kuzņecovs J. (4-Fenil-2-oksopirolidīn-1-il)-acetamīda atvasinājumu sintēze (Zin. vad. Dr. chem. vad. pētn. M.Vorona). Programma, RTU 51. Studentu Zinātniskā un Tehniskā Konference, Organisko Savienojumu Ķīmijas un Tehnoloģijas Sekcija; 23. Aprīlī: Rīga, Latvija, 2010; 27.      

Show per page