Publications » 2009 » Other publications

Show per page  
11Andžāns Z. Hydrolysis of ethoxycarbonylmethyl-6-methylsulfanyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate (Materials of the Paul Walden 6th Symposium on Organic Chemistry, Riga, October 5-6, 2009). Latvian J. Chem. 2009(4), 330.      

12Adlere I.; Grīnberga S. Synthesis of 4,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridines (Materials of the Paul Walden 6th Symposium on Organic Chemistry, Riga, October 5-6, 2009). Latvian J. Chem. 2009(4), 329.      

13Leja M.; Bērziņš J.; Doniņa S.; Emziņš Dz.; Enģele L.; Kojalo U.; Kudaba I.; Linē A.; Misiņš J.; Nakurte I.; Sīviņš A.; Sjakste N.; Sudraba A.; Utehina O.; Popovs S.; Zvirbule Ž. Diagnostikas metožu izstrāde ļaundabīgu audzēju riska faktoru noteikšanai, agrīnai audzēju un pirmsvēža stāvokļu diagnostikai, audzēju terapijas optimizēšanai. In Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošas slimības. 2009, 43-56.      

14Dzintare M.; Baumane L.; Meirena D.; Gordjušina V.; Šaripova J.; Ļauberte L.; Sjakste N. Nanodimanti pazemina NO koncentrāciju dažādos audos žurkām ar lipopolisaharīdu izraisīta iekaisuma apstākļos = Nanodiamonds lower NO concentration in different tissues of rats during lipopolysaccharide-induced inflammation. Latvijas Universitātes Raksti. Medicīna. 2009, 750, 94-105.      

15Bagdoniene L.; Labeikyte D.; Kalviņš I.; Borutinskaite V.; Prokofjevs A.; Trapencieris P.; Juodka B.; Sjakste N. Rat serum carboxylesterase partly hydrolyses gamma-butyrobetaine esters . Arh. Hig. Rada Toksikol. 2009, 60, 147-156.      

16Савина Н.В.; Никитченко Н.В.; Даливеля О.В.; Кужир Т.Д.; Бисениекс Э.; Дубур Г.; Гончарова Р.И. Дилудин и цереброкраст как биопротекторы в модельных тест-системах in vivo. Мутагенез и канцерогенез. 2009(7), 30-43.      

17Fleisher M.; Stonkus V.; Liepiņa I.; Edolfa K.; Jansone D.; Leite L.; Lukevics E. Theoretical study of the ketonization reaction mechanism of acetic acid over SiO2 . 2009, 13th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry = ECSOC-13, 1-30 November(g005. Section G. Computational Chemistry), 1-5.      

18Pontaga I.; Dzintare M.; Konrads A. Pusaudžu un jauniešu vecuma riteņbraucēju izturības spēju salīdzinājums = Comparison of Endurance in Adolescent and Young Road Cyclists. Latvijas Universitātes Raksti. Medicīna. 2009, 750, 222-228.      

19Pupure J.; Isajevs S.; Kratovska A.; Gordjušina V.; Taivans I.; Rumaks J.; Svirina D.; Vīksna L.; Kalviņš I.; Kluša V. Mildronāta protektīvie efekti azidotimidīna izraisītajā hepatotoksicitātē pelēm = Mildronate Protects from Azidothymidine-Induced Hepatotoxicity in Mice Liver. Latvijas Universitātes Raksti. Medicīna. 2009, 750, 160-170.      

20Vilšķērsts R.; Zvejniece L.; Strogova I.; Alijeva J.; Muceniece R.; Dambrova M.; Liepiņš E. Mildronāts samazina L-karnitīna koncentrāciju, bet neietekmē glikozes uzņemšanu un ar to saistīto gēnu ekspresiju peļu smadzenēs - Mildronate Decreases L-Carnitine Concentration, but Does Not Influence Glucose Uptake and Related Gene Expression in Mice Brain. Latvijas Universitātes Raksti. Medicīna. 2009, 750, 106-116.      

Show per page