Publications » 2007

Show per page  
Conferences
11Poudziunas I.; Sjakste T.; Kalis M.; Lazdins M.; Pirags V.; Sjakste N.; Sokolovska J. Polymorphisms of PSMA6 gene and its adjacent genomic sites and their association with type II diabets mellitus in the Latvian population. Endocrine abstracts, 9th European Congress of Endocrinology; April: V.14. ISSN 1470-3947 (print); ISSN 1479-6848 (online). Budapest, Hungary, 2007.      

12Segal I.; Zablotskaya A.; Lukevics E.; Maiorov M.; Zablotsky D.; Blums E.; Shestakova I.; Domracheva I. Synthesis and biological properties of iron oxide based magnetoliposomes with siloxyalkylamine cover . Book of Abstracts, 11th International Conference on Magnetic Fluids (ICMF 11); July 23 - 27: 1P27. Košice, Slovakia, 2007.      

13Zvagulis A.; Jaunzeme I.; Jirgensons A. (zin.vad.) Diheteroarilamīnu iegūšana Buchwald-Harting reakcijā. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 153.      

14Panteļejeva J.; Vorona M. (zin.vad.) Jaunu 6-alkilidēnpenicilānskābes terc-butilesteru un to atvasinājumu sintēze . Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 146.      

15Muhamadejevs R.; Petrova M.; Liepiņš E. (zin.vad.) H/D izotopu efekta ietekme uz 13C kodolu ekranēšanu savienojumos ar spēcīgu C=O...H-N iekšmolekulāro ūdeņraža saiti. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 144.      

16Kuzņecovs J.; Vorona M. (zin.vad.). Jaunu 7-arilmetoksiiminoetilidēn-3-metil-cef-3-ēm-4-karbonskābes terc-butilesteru un to atvasinājumu sintēze. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 138.      

17Kozlova D.; Vorona M. (zin.vad.) Uz silikagela imobilizēta alpha-himotripsīna katalītiskās aktivitātes optimizācija. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 137.      

18Kovaļskis M.; Petrova M.; Liepiņš E. (zin.vad.). Benzīnu sastāva noteikšana, izmantojot 1H KMR spektroscopiju. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 136.      

19Kinēns A.; Sūna E. (zin.vad.) Homohirālu amīnu sintēze. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 135.      

20Jaudzems K.; Liepiņš E. (zin.vad.) Proteīna-liganda afinitātes mērījumi, izmantojot KMR. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija ; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, Rīga, 2007; 129., 2007; 133.      

Show per page