Publications » 2006 » Other publications

Show per page  
21Zviedre I.; Žeimote S.; Beļakovs S. Benzilamonija dicitrātoborāta monohidrāta sintēze un kristāliskā struktūra = Synthesis and crystal structure of benzylammonium dicitratoborate monohydrate. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 78-88.      

22Jaudzems K.; Liepinsh E.; Bizdena E. Hirālo centru konfigurācijas noteikšana monosaharīdu atvasinājumos izmantojot KMR metodi = Determination of the confuguration of chiral centres in the derivatives of monosaccharides by NMR. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 71-77.      

23Petrova M.; Liepiņš E.; Pastors P.; Fleisher M.; Kampars V. 4-Aza-2-benzāl-1,3-indandionu sintēze un enerģijas barjeru KMR pētījumi ap to eksocikliskajām saitēm = Synthesis and NMR Study of Hindered Rotation Around the Exocyclic Bonds in Some 4-Aza-2-benzal-1,3-indandiones. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 58-65.      

24Jankevics A.; Liepinsh E. Kvantitatīva rauga un keratīna satura noteikšana farmaceitiskajos preparātos, izmantojot hemometrijas metodes = Quantitative determination of keratin and yeast content in pharmaceutical preparation by chemometrical methods. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 42-47.      

25Sokolovska J.; Poudžiunas I.; Paeglis R.; Dzintare M. Individual susceptibility to hypotensive action of Mildronate. Latvian J. Chem. 2006(4), 398.      

26Salna E.; Sharipova J.; Meirena D. Thyroid hormone synthesis modification by Mildronate and gamma-butyrobetaine. Latvian J. Chem. 2006(4), 397.      

27Chipens G.; Ievina N.; Liepina I.; Kalvinsh I. Autoscanning of codon root palindroms. Latvian J. Chem. 2006(4), 382-392.      

28Стракова И.; Петрова М.; Страков А. 3-(2-Амино-4-тиазолил)-4-ариламинокумарины . Latvijas ķīmijas žurnāls. 2006(4), 345-350.      

29Stonkus V.; Leite L.; Jansone D.; Fleišers M.; Edolfa K.; Juskoveca Ž.; Liepiņa I.; Krūmiņa A.; Rašmane Dz. Etiķskābes pārvērtība tvaika fāzē hromu, cinku un mangānu saturoša oksīdu katalizatora klātbūtnē. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2006(4), 338-344.      

30Стракова И.; Петрова М.; Беляков С.; Страков А. 6Н-[1]бензопирано[4,3-b]хинолин-6-оны. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2006(3), 269-278.      

Show per page