Publications » 2005

Show per page  
Conferences
31Krauze A.; Černova L.; Sīle L.; Viļums M.; Duburs G. Atomu ekonomējoša 2-karbamoilmetilthio-1,4-dihidropiridīnu sintēze = Atom economical synthesis of 2-carbamoylmethylthio-1,4-dihydropyridines. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 79.      

32Strakovs A.; Gurkovskis A.; Petrova M. 3-Acil-1,5-benzodiazepīni 4-aizvietotu 1,2-diaminobenzolu reakcijās ar 2-formil-1,3-indandionu un 2-formildimedonu = 3-Acyl-1,5-benzodiazepines in reactions of 4-substituted 1,2-diaminobenzoles with 2-formyl-1,3-indandione and 2-formyldimedone. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 82.      

33Petrova M.; Liepinsh E.; Kampars V. 1H KMR spektru analīze degvielu paraugiem ar atšķīrīgiem oktānskaitļiem = NMR 1H spectral analysis of gasolines with various content of octane boosters. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 81.      

34Zvejniece L.; Švalbe B.; Dambrova M.; Kluša V.; Muceniece R. Melanocītu stimulējošo hormonu (MSH) un HS014 ietekme uz sāpju procesiem. Ref. tēzes, LU 63. zinātniskā konference: Dabas zinātnes, Medicīna; Feb. 11: Rīga, Latvija, 2005.      

35Krīgere L.; Zvejniece L.; Liepiņš E.; Dambrova M.; Muceniece R. Melanokortīnu receptora 1. apakštipa ekspresijas regulācija makrofāgu šūnu līnijā RAW264.7. Ref. tēzes, LU 63. zinātniskā konference: Dabas zinātnes, Medicīna, Feb. 11; : Rīga, Latvija, 2005.      

36Veveris M.; Keivish T.; Pilmane M.; Mutule I.; Cirule H.; Aubry A.; Polevaya L. Cardioprotective activity of prothrombin derived peptides. Abstracts, 15th Noordwijkerhout-Camerino Symposium; May 8-13: Amsterdam, The Netherlands, 2005; 108.      

37Liepinsh E.; Vilskersts R.; Kalvinsh I.; Dambrova M. Regulation of nuclear factor-kappaB in rat cardiomyocytes. Programme & Abstracts, Riga Meeting on Comprehensive Cell Biology = RMCCB; 2.-4. VI: 22-PL3. Riga (Latvia), 2005; 34.      

38Pilmane M.; Ivanovs A.; Vēveris M. Kardiomiocītu apoptoze hroniskās sirds išēmiskās slimības (SIS) un išēmijas/reperfūzijas (IR) eksperimentālos modeļos. Ref.tēzes, Latvijas ārstu kongress ; Jūnijs 16.-18.: Rīga, Latvija, 2005; 29.      

39Dambrova M.; Zvejniece L.; Baumane L.; Muceniece R.; Wikberg J.E.S. Antineuroflammatory activity of melanocortin receptor ligands. Abstracts, 30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conference The Protein World; July 2-7: The FEBS Journal, 272 (Suppl.1), Budapest, Hungary, 2005; 533.      

40Liepina I.; Janmey P.A.; Czaplewski C.; Liwo A. Membrane initiated gelsolin amyloid formation. Program and Abstracts , 19th American Peptide Symposium Understanding Biology Using Peptides; June 18-23; Lila M. Gierasch, Eds.; Biopolymers Pept.Sci.: 80 (4). San Diego. California, USA, 2005; 596.      

Show per page