Publications » 2003 » Articles in press » Print version (formatted)

Articles in press
Zvejniece L.; Liepiņš E.. Anoreksija - mūslaiku dzīvesveida slimība . Latvijas ķīmijas žurnāls 2003 (3), 18-19.      

Stradiņš J.; Valters R.; Ādamsone B.. Ojārs Neilands (8.04.1932-27.10.2003) . Latvijas ķīmijas žurnāls 2003 (4), 397-398.      

Stradiņš J.; Valters R.; Ādamsone B.. Marģeris Līdaka (1928-2003), a Latvian Chemist . Proc.Latvian Acad.Sci., Sect.B. 2003, 57 (5), 197-198.      

Stradiņš J.; Valters R.; Ādamsone B.. Marģera Līdakas piemiņai. Materia Medica 2003 (10), 33-35; Latvijas ķīmijas žurnāls. 2003(4), 394-396.      

Stradiņš J.. Zinātne mūsdienas Latvijas kontekstā . Latvijas ZA vēstis. A daļa 2003, 57 (5/6), 213-221.      

Stradiņš J.. Vilhelms Ostvalds - rīdzinieks pasaules zinātnē . Latvijas ZA vēstis. A daļa 2003, 57 (5/6), 255-256.      

Stradiņš J.. Latvija Eiropā: guvumi un riski . Latvijas ZA Vēstis. A daļa 2003, 57 (5/6), 241-246.      

Stradiņš J.. Akadēmiķe Lidija Liepiņa - pirmā latviešu zinātniece (110 gadu dzimšanas dienas atcerei). Rīga, LU . Feministica Lettica 2003 (3), 295-298.      

Stradiņš J.. Augstskola un zinātne. 20.gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīgā valsts. 1918-1940. Rīga, LVIA . 2003, 745-764.      

Liepinsh E.. 2002. Gada Nobela prēmijas laureāts prof. K. Vītrihs un viņa pētījumi sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem. Latvijas ķīmijas žurnāls 2003 (1), 91-95.      

Dambrova M.. Vai mēs esam gatavi e-aptiekai un e-ārsta apmeklējumam? . Latvijas Ārstu Žurn. 2003 (1), 41.      

Страдынь Я.. К 70-летию академика Гунара Чипенса = On the 70th Birthday of Academician GUNARS CHIPENS: [Anniversaries and Dates]. Химия гетероцикл.соед. 2003 (10), 1592-1595; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2003, 39(10), 1404-1407.      

Арсенян П.; Лукевиц Э.. Ольга Андреевна Пудова (01.01.1954-02.10.2003): [In Memoriam] = OLGA ANDREEVNA PUDOVA (January 1, 1954 - October 2, 2003): [In Memoriam]. Химия гетероцикл.соед. 2003 (11), 1749-1752; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2003, 39(11), 1547-1550.      

Lundstedt T.; Skottner A.; Seifert E.; Starchenkov I.; Trapencieris P.; Kauss V.; Kalvins I.; Boman A.. Agonistas y antagonistas novedosos de receptores de melanocortina = Novel melanocortin receptor agonists and antagonists . 2003, 22. septembris (MX PA02007289 A).