Publications » 2003 » Articles in press

Show per page  
1Zvejniece L.; Liepiņš E.. Anoreksija - mūslaiku dzīvesveida slimība . Latvijas ķīmijas žurnāls 2003 (3), 18-19.      

2Stradiņš J.; Valters R.; Ādamsone B.. Ojārs Neilands (8.04.1932-27.10.2003) . Latvijas ķīmijas žurnāls 2003 (4), 397-398.      

3Stradiņš J.; Valters R.; Ādamsone B.. Marģeris Līdaka (1928-2003), a Latvian Chemist . Proc.Latvian Acad.Sci., Sect.B. 2003, 57 (5), 197-198.      

4Stradiņš J.; Valters R.; Ādamsone B.. Marģera Līdakas piemiņai. Materia Medica 2003 (10), 33-35; Latvijas ķīmijas žurnāls. 2003(4), 394-396.      

5Stradiņš J.. Zinātne mūsdienas Latvijas kontekstā . Latvijas ZA vēstis. A daļa 2003, 57 (5/6), 213-221.      

6Stradiņš J.. Vilhelms Ostvalds - rīdzinieks pasaules zinātnē . Latvijas ZA vēstis. A daļa 2003, 57 (5/6), 255-256.      

7Stradiņš J.. Latvija Eiropā: guvumi un riski . Latvijas ZA Vēstis. A daļa 2003, 57 (5/6), 241-246.      

8Stradiņš J.. Akadēmiķe Lidija Liepiņa - pirmā latviešu zinātniece (110 gadu dzimšanas dienas atcerei). Rīga, LU . Feministica Lettica 2003 (3), 295-298.      

9Stradiņš J.. Augstskola un zinātne. 20.gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīgā valsts. 1918-1940. Rīga, LVIA . 2003, 745-764.      

10Liepinsh E.. 2002. Gada Nobela prēmijas laureāts prof. K. Vītrihs un viņa pētījumi sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem. Latvijas ķīmijas žurnāls 2003 (1), 91-95.      

Show per page