Publications » 2003

Show per page  
Conferences
61Krivicka I.; Vilšķērsts R.; Soboļevs A. 1,4-Dihidropiridīnkarbonskābju un to sāļu reakcijas ar optiski aktīviem spirtiem un amīniem. Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli , II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 48.      

62Jaunzeme I.; Kauss V. Overmana pārgrupēšanās diastereoselektivitāte. Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība ; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 43.      

63Dzintare M.; Baumane L.; Meirena D.; Sjakste E.; Ļauberte L.; Kalviņš I.; Sjakste N. Halogenēto inhalējamo anestēzijas līdzekļu effekts uz NO saturu un tā izmaiņas NOS inhibitoru un lipopolisaharīda ietekmē . Referātu tēzes, Latvijas Universitātes 61. Zinātniskā konference: Dabas zinātnes. Medicīna ; Janvāris/Februāris: Rīga, Latvija, 2003; 43.      

64Černova L.; Krauze A. Jaunu 4,7-dihidrotiēno[2,3-b]piridīnu sintēze. Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 40.      

65Čerņaks D.; Bērziņa K.; Aksjonovs A.; Trapencieris P. Bis-boc-amīdi - jauna pieeja aminoskābju aktivēšanā. Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 41.      

66Briede J.; Sīpols J.; Stivriņa M.; Stoldere Dz.; Daija D.; Heidemanis K.; Dabiņa I.; Bisenieks E.; Duburs G. Cerebrokrasts: Jauns dihidropiridīna atvasinājums ar izteiktām pretdiabēta darbībām. Referātu tēzes, Latvijas Universitātes 61. Zinātniskā konference: Dabas zinātnes. Medicīna ; Janvāris/Februāris: Rīga, Latvija, 2003; 41.      

67Ignatovich L.; Lukevics E. Synthesis and biological activity of germyl and silyl derivatives of furan and thiophene. Programme & Abstracts, The ninth international Kyoto conference on New aspects of organic chemistry; 10-14 November: Kyoto, Japan, 2003; 220.      

68Arsenyan P.; Oberte K.; Belyakov S.; Lukevics E. New Pt-Se-containing heterocycle as a selective hydrosilylation catalyst. Programme & Abstracts, The ninth international Kyoto conference on New aspects of organic chemistry; 10-14 November: Kyoto, Japan, 2003; 137.      

69Viļums M.; Sīle L.; Krauze A. 3-Ciāno-2-ciānopropiltiopiridīnu ciklizācijas pētījumi. Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 57.      

Theses
70Sobolev A. Chemoenzymatic Synthesis of Enantiopure 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Ph.D.)(pielīdz. Dr.chem.), The Netherlands, Wageningen University, Nīderlande, Wageningena, 2003.      

Show per page