Publications » 2003

Show per page  
Conferences
51Duburs G.; Plotniece A.; Urtti A.; Hyvonen Z. Self-assambling lipid type putative gene transfection agents. Abstracts, International workshop on nanochemistry COST Chemistry Action D19; 28-31 August: Zakopane, Poland, 2003.      

52Sladek M.; Baude A.S.; Headley P.M.; Kalvinsh I.; Kauss V.; Jirgensons A.; Parsons C.G. A novel class of amino-alkyl-cyclohexanes as NMDA receptor antagonists - neuroprotection and BBB penetration in vitro. Abstracts, Society for Neuroscience Meeting; 8-12 November: New Orleans, USA, 2003; 153.      

53Danysz W.; Parsons C.G.; Kalvinsh I.; Kauss V.; Jirgensons A.; Wenk G. A novel class of amino-alkylcyclohexanes as NMDA receptor antagonists - in vivo characterization . Abstracts, Society for Neuroscience Meeting; 8-12 November: New Orleans, USA, 2003; 15316.      

54Sīle L.; Krauze A. Arilmetilēnacetofenonu reakcijas ar tiofenoliem. Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 53.      

55Pelšs J.; Mekšs K.; Vigante B. Pozitīvi lādētu amfifīlu 1,4-dihydropiridīnu sintēze . Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli , II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 51.      

56Meļņiks J.; Vorona M. terc-Butil-7a-hlordeacetoksicefalosporanātu sulfonu esteru grupas transformēšana . Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli , II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 50.      

57Zvejniece L.; Svirskis Š.; Kluša V. Neiromedīna U anoreksīvais efekts. Referātu tēzes, Latvijas Universitātes 61. Zinātniskā konference: Dabas zinātnes. Medicīna; Janvāris/Februāris: Rīga, Latvija, 2003; 24.      

58Sjakste J.; Sjakste N.; Kleschyov A.L.; Munzel T.; Meirena D.; Ļauberte L.; Dzintare M.; Baumane L.; Kalviņš I. Neomildronāta un gamma-butirobetaīna vazodilatējošās aktivitātes ir endotēlija un NO-atkarīgas. Referātu tēzes, Latvijas Universitātes 61. Zinātniskā konference: Dabas zinātnes. Medicīna ; Janvāris/Februāris: Rīga, Latvija, 2003; 25.      

59Liepiņš E.; Dambrova M.; Kirjanova O.; Muceniece R.; Kalviņš I. GBB atvasinājumu holīneriskā aktivitāte . Referātu tēzes, Latvijas Universitātes 61. Zinātniskā konference: Dabas zinātnes. Medicīna ; Janvāris/Februāris: Rīga, Latvija, 2003; 51.      

60Kirjanova O.; Zvejniece L.; Liepiņš E.; Muceniece R.; Dambrova M. NO koncentrācijas izmaiņas žurku audos NOS izoformu inhibitoru ietekmē in vivo. Referātu tēzes, Latvijas Universitātes 61. Zinātniskā konference: Dabas zinātnes. Medicīna ; Janvāris/Februāris: Rīga, Latvija, 2003; 13.      

Show per page