Publications » 2002 » Articles in press

Show per page  
11Stradiņš J.. Par Rīgas Tehnisko universitāti Rīgas 800 gadu jubilejas kontekstā. Tehnikas Apskats 2002 (139/140), 13-19.      

12Stradiņš J.. Dažas zinātnes attīstības aktuālās problēmas Latvijā [Jāņa Stradiņa ievadruna LZA pilnsapulcē 2001.g. 29. novembrī] . Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 2002, 56 (1), 59-62.      

13Kalviņš I.. Darba tirgū vērojamas nopietnas izmaiņas. Jaunais inženieris: RTU laikraksta speciālizdevums. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte un Latvijas tautsaimniecība. 2002, 6. aprīlis.      

14Stradiņš J.. Ar mūsu vēsturisko atmiņu vienotajā Eiropā un pasaulē [Par Latvijas zinātņu vēsturi: pārskatā no 2000. līdz 2002.g.] . Latvijas vēstnesis, 2002, 12. novembris.      

Show per page