Publications » 2002 » Articles in press

Show per page  
1Трапенциерис П.. 17-й Международный симпозиум по медицинской химии . Химия гетероцикл.соед. 2002 (12), 1737-1738.      

2Трапенциерис П.. Вторая Международная конференция по органическому синтезу. Химия гетероцикл.соед. 2002 (9), 1313-1316.      

3Рубина К.; Арсенян П.. Одиннадцатая конференция Федерации Европейских химических обществ по гетероциклам в биоорганической химии. Химия гетероцикл.соед. 2002 (8), 1158-1159.      

4Бутин А.В.; Вентерис К.; Краузе А.; Строганова Т.А.. XX Европейский коллоквиум по гетероциклической химии . Химия гетероцикл.соед. 2002 (10), 1466-1468.      

5Абеле Э.. Первый Международный симпозиум по биометаллоорганической химии (ISBOMC 02) = First International symposium on bioorganometallic chemistry. Structure, reactivity, biological applications and future perspectives . Химия гетероцикл.соед. 2002 (11), 1617-1618.      

6Trapencieris P.. Paula Valdena 2. simpozijs = Paul Walden 2nd symposium. Latvian J. Chem. 2002 (1), 3-9.      

7Stradiņš J.. Wilhelm Ostwald and his pupil Paul Walden in Riga. Latvian J. Chem. 2002 (1), 10-19.      

8Stradiņš J.. Pavasara vēsmas Latvijas zinātnē un Zinātņu akadēmijā: [Ievadruna LZA pilnsapulcē 2002.g. 4. aprīlī] . Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 2002, 56 (2/3), 121-125.      

9Stradiņš J.. Par zinātni Rīgā Grindeļa un Broces laikos. Tehnikas Apskats 2002 (139/140), 24-30.      

10Stradiņš J.. Par Rīgas Tehnisko universitāti Rīgas 800 gadu jubilejas kontekstā. Tehnikas Apskats 2002 (139/140), 13-19.      

Show per page