Publications » 2002 » Conferences

Show per page  
1Kalis M.; Sjakste T.; Luthman H.; Groop L.; Sjakste N. Association study (TG) repeat polymorphism in PROS-27K gene and type II diabetes mellitus in Western Botnia. Programme and Book Abstracts, The 3rd Genetical Congress of Baltic States; 10-12 October: Vilnius, Lithuania, 2002; 32.      

2Sjakste J.; Sjakste T.; Jukēvičs S.; Collan Y.; Vikmanis U.; Sjakste N. Loss of heterocygocity in an intron of PROS-27K gene revealed by microsatellite analysis. Programme and Book Abstracts, The 3rd Genetical Congress of Baltic States; 10-12 October: Vilnius, Lithuania, 2002; 33.      

3Zalubovskis R.; Stranne R.; Vasse J.-L.; Moberg C. Design and application of P,N-ligands with pseudo-Meso and pseudo-C2 symmetry for palladium-catalyzed allylic substitution. Program, 18:e ORGANIKERGAGARNA; 10-13 juni: P67. Sundsvall, Sweden, 2002; 154.      

4Andersons A.; Simonyan S.; Lukevics E. Skābekli saturošo piec- un sešlocekļu heterociklu katalītiskās pārvērtības = Catalytic Interconversions of Five- and Six-Membered Oxygen-Containing Heterocyclic Compoubds. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 1.      

5Ābele R.; Arsenjans P.; Šestakova I.; Kaņepe I.; Antonenko I.; Popelis J.; Ābele E.; Lukevics E. Silīciju un germāniju saturošo piridīnu oksīmu o-ēteru sintēze un citotoksicitāte = Synthesis and Cytotoxicity of Silicon and Germanium Containing Pyridine Oxime O-Ethers. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 1.      

6Dzenitis O.; Ābele E.; Vēveris M.; Arsenyan P.; Lukevics E. Silīciju saturošo indola sulfīdu starpfāžu katalītiskā sintēze = Phase Transfer Catalytic Sinthesis of Silicon Containing Indole Sulfides. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 15.      

7Slavinska V.; Sīle Dz.; Rozentāls G.; Balodis J.; Čipēns G.; Lidaka M.; Lukevics E. Rūpnieciskā 1,6% Pd/C katalizatora aktivitāte un selektivitāte n-benziloksikarbonilprolilarginīna hidrogenolīzē un citas peptīdu starpproduktu sintēzes reakcijās = Commercial 1.6% Catalyst Activity and Selectivity in the Hydrogenolysis of the N-Benzyloxycarbonylprolylarginine and in the Synthesis of other Peptide Intermediates. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 39.      

8Kreicbergs V.; Slavinska V.; Sīle Dz.; Gudriniece E.; Lukevics E. Piridīna un tā atvasinājumu hidrēšana uz niķeli un kobaltu saturošiem katalizatoriem = Hydrogenation of Pyridine and its Derivatives on Nickel and Cobalt Containing Catalysis. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 24.      

9Fleišers M.; Ābele R.; Ābele E.; Lukevics E. Fluorīda jona katalizētās oksīmu sililēteru reakcijas ar hidrosilānu mehānisma pētījumi, izmantojot kvantu ķīmiskos aprēķinus = Quantum-Chemical Calculations of Mechanism of Fluoride Ion Mediated Reaction of Oxime Silyl Ethers with Hydrosilanes. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 16.      

10Zicane D.; Tetere Z.; Ravina I.; Petrova M. Etoksimetilēnmalonskābes esteru reakcijas ar arilhidrazīniem = Reactions of Etoxymetilene Malonic Acid Esters with Arylhydrazines. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 45.      

Show per page