Publications » 2001 » Conferences

Show per page  
71Briede J.; Stivriņa M.; Stoldere D.; Dabiņa I.; Daija D.; Bisenieks E.; Duburs G. Treatment of experimental diabetes and its evoked cardiovascular complication with new original antidiabetic compound Cerebrocrast. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 381.      

72Ābele E.; Rubina K.; Ābele R.; Fleišers M.; Arsenjans P.; Lukevics E. Fluorīda jona katalizētas silil-, germil- un stannilacetilēnu reakcijas: pielietojums organiskajā sintēzē un mehānisms. Tēžu krājums , II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 278.      

Show per page