Publications » 2000

Show per page  
Articles in press
141Страдынь Я.. К выходу 400-го номера журнала Химия гетероциклических соединений = To mark the 400th issue of Chemistry of Heterocyclic compounds. Химия гетероцикл.соед. 2000 (10), 1302; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2000, 10(10), 1125-1126.      

142Иовель И.; Чекавичус Б.. XIX Европейский коллоквиум по гетероциклической химии . Химия гетероцикл.соед. 2000 (9), 1285-1286.      

143Stradiņš J.; Cēbere Dz.. Neuzrakstīta Rīgas augstskolu vēstures lappuse (1910.gada ierosinājums dibināt Medicīnas akadēmiju Rīgā). Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 2000 (1), 97-125.      

144Stradiņš J.. Zinātnes un augstskolu vēsture Rīgā, 1900-1918. 20. gadsimta Latvijas vēsture, I sēj.: [Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai 1900-1918]. 2000, Rīga, Latvijas Vēstures inst. apgāds. 299.-306., 490-495.      

145Stradiņš J.. Zinātne un augstākā izglītība. 2000, Rīga, Latvijas Vēstures inst. apgāds (Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres), 291-351.      

146Stradiņš J.. Science in Latvia - trends, topics, traditions. 2000 (Finnish Academy of Science and Letters: Year Book 1999. Ed. P. Kauranen. Helsinki), 63-73.      

147Stradiņš J.. Letonikas pētniecības programmas pamatmeti. Akadēmiskā Dzīve (Minneapolis). 1999. 2000 (39), 12-19.      

148Stradiņš J.. Latvijas zinātņu vēstures izpēte 1997.-1999. gadā. Rīga, Acta Medico-historica Rigensia. 2000, 5, 383-391.      

149Stradiņš J.. Atradīsim sevi Latvijai un pasaulei. Millenium: Skats uz Latviju, II, Rīga. 2000, Latvijas Zinātņu akadēmija, Grāmatu apgāds Madris, 7-11.      

Other publications
150Delatickaja L.; Strakovs A.; Petrova M. Synthesis on the base of 1-(2-pyridyl)-3,6-6-trimethyl-4,5-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroindazole. 2000, Ser.1, izd.1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 125-130.      

Show per page