Publications » 1999 » Articles in press

Show per page  
21Stradiņš J.. Jānis Endzelīns un mūsu Zinātņu akadēmija. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1999, 53 (1/2/3), 59-62.      

22Stradiņš J.. Science in Latvia - trends, topics, traditions. Paper presented at meeting of the Finnish Academy of Science and Letters in Helsinki, 11 October. 1999 (Academia Scientiarum Fennica, Year Book), 63-73.      

23Trapencieris P.. Enerģētiskā tuneļa izmantošana praktisko ķīmijas problēmu risināšanā. Diena 1999, 23. jūnijs.      

Show per page