Publications » 1999 » Articles in press

Show per page  
11Абеле Р.. Актуальные тенденции в органическом синтезе на пороге новой эры. (Вторая междунар. конф. молодых ученых) = Modern trends in organic synthesis on the eve of new era (Second youth INTERCOS,99). Химия гетероцикл.соед. 1999 (9), 1278-1279.      

12Дубурс Г.; Бисениекс Э.. Будьте начеку! . Kosmetik 1999 (3), 32-33.      

13Дубурс Г.. Свободные радикалы: Что такое? . Kosmetik 1999 (3), 32-33.      

14Stradiņš J.. Profesors Kristaps Rudzītis Latvijas zinātnes un sabiedriskajā dzīvē: Atmiņu un pārdomu fragmenti: [Profesors Kristaps Rudzītis (1899-1978): 100 dzimšanas dienai veltīts atceru un atmiņu krāj.]. Rīga, Zinātne 1999, 31-56.      

15Stradiņš J.. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte un lauksaimniecības augstākā izglītība: [Enciklopēdija. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā. 1862.-1999.]. Jelgava, LLU 1999, 17-23.      

16Stradiņš J.. Latvija - 20. gadsimta valsts: [Millenium: Skats uz Latviju]. A/S Valters un Rapa 1999, Rīga (I. Eglīte, G. Rozenbergs, E. Zirnis), 292-301.      

17Stradiņš J.. Paul Walden - an outstanding chemist of the early 20th century and foundation of the chemical society in Riga. Latvian J. Chem. 1999 (1), 24-30.      

18Trapencieris P.. Paula Valdena organiskās ķīmijas simpozija (Rīga, 1998. g. 20. IV) materiāli = Materials of Paul Walden Symposium on Organic Chemistry (Riga, April 20, 1998) . Latvian J. Chem. 1999 (1), 19-23.      

19Stradiņš J.; Baumane L.. Romualds Gavars - septiņdesmitgadnieks. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1999 (4), 106-108.      

20Stradiņš J.. Par 19. Baltijas zinātņu konferenci. Tehnikas Apskats 1999, 134, 40-42.      

Show per page