Publications » 1996 » Articles in press

Show per page  
31Stradiņš J.; Salaks J.. Aptiekas un farmaceiti Latvijas vēsturē: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 76-91.      

32Stradiņš J.. Dāvids Hieronīms Grindelis un viņa devums zinātnē: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 11-41; Materia Medica 1996(10), 9-11.      

33Stradiņš J.. Zinātne Rīgā Broces un Grindeļa laikos: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 42-53.      

34Stradiņš J.. No Grindeļa līdz mūsdienām: Apceres par farmācijas tradīcijām un jaunu ārstniecības preparātu meklējumiem Latvijā profesora Jāņa Stradiņa sakārtojuma. Nordik 1996, Rīga, 1-360.      

35Stradiņš J.. 18. Baltijas zinātņu vēstures konference. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1996, 50 (1), 91-94.      

36Stradiņš J.; Krikštopaitis J.A.; Sīlivasks K.. Baltijas valstu Zinātņu akadēmijas: ģenēze, veidošanās, sadarbība (Veltījums LZA 50 gadu dibināšanas atcerei) = Academies of sciences of the three Baltic countries: their genesis, development, present and scientific cooperation . Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1996, 50 (1), 25-29 1996, XVIII Baltijas zinātņu vēstures konf. tēzes, 24.      

37Stradiņš J.. Zinātne lielvalstī un mazā valstī: Latvijas piemērs. Latvijas ZA Vēstis. A daļa 1996, 50 (1), 18-24.      

38Stradiņš J.. Kurzemes literatūras un mākslas biedrība kā Latvijas Zinātņu akadēmijas priekštece . Latvijas ZA Vēstis. A daļa 1996, 50 (1), 12-17.      

Show per page