Publications » 1996 » Articles in press

Show per page  
11Stradiņš J.. 75 Years of independence of Latvia: retrospect and problems. Return to Europe?. Ann. Acad. Sci. Artium Eur. 1996, 15, 92-102.      

12Stradiņš J.. The dialogue between christianity and secularism in Latvia. Introductory remarks to the discussion of the European-Latvian institute, Riga, March 1995. Ann. Acad. Sci. Artium Eur. 1996, 15, 7-10.      

13Stradiņš J.; Salaks J.. Pharmacies and pharmacists in Latvia. The Pharmacy. Windows on History = Apotheken und Apotheker in Lettland. Die Apotheke. Historische Streiflichter = Pharmacies et pharmaciens en Lettonie. La pharmacie au fil des siecles = Farmacias y farmaceuticos en Letonia. La farmacia. Impresiones historicas . 1996, Basel, Switzerland. Roche (Ed. R. Potzsch), 129-138.      

14Stradiņš J.. Iznākusi grāmata No Grindeļa līdz mūsdienām. Materia Medica 1996 (10), 8-9.      

15Stradiņš J.. Latvijas farmācijas augstākās izglītības 75 gadu ceļš: No Grindeļa līdz mūsdienām. 1996, Rīga, 96-101.      

16Stradiņš J.; Līdaka M.. Farmaceitiskās rūpniecības un zāļu meklējumu nākotnes izredzes Latvijā: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 325-336.      

17Stradiņš J.. Vilhelma Grīninga farmaceitiskā laboratorija un eksperimentālās vitamīnu un hormonu rūpnīcas tapšana: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 282-286.      

18Stradiņš J.. Pretvēža preparāta ftorafūra tapšanas vēsture: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 263-272.      

19Stradiņš J.. Piemiņas vārdi profesorei Marijai Šimanskai: No Grindeļa līdz mūsdienām. 1996, Rīga, 260-262.      

20Stradiņš J.. Marijas Šimanskas mūžs un zinātniskā darbība: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 246-259.      

Show per page