Publications » 1996 » Articles in press

Show per page  
1Stradiņš J.. Garlība Merķeļa Latvieši un mēs. Latvijas vēsture 1996 (5), 33-36.      

2Stradiņš J.. XVIII Baltijas Zinātņu Vēstures konference: ievērojams notikums Latvijas zinātnes dzīvē. Latvijas vēsture 1996 (2), 45-51.      

3Страдынь Я.. Предисловие ко второму латышскому изданию (Домейка М., Милтиньш А., Морд П.-А. Хламидийные инфекции человека и животных). 1996, Рига, 5-6.      

4Stradiņš J.. Par Zvaigžņoto debesi, Frīdrihu Canderu, Valentīnu Gluško un kādu polemiku. Zvaigžņotā debess 1996 (150), 4-11.      

5Stradiņš J.; Salaks J.. Aptiekas un farmaceiti Latvijā. Firmas F.Hoffmann-La Roche Ltd. 100 gadi. 1996, Basel. Roche, 72-85.      

6Stradiņš J.. Science in a big country and a small country: example of Latvia. XVIII Baltijas zinātņu vēstures konf. tēzes. Rīga. 1996, 15-16.      

7Stradiņš J.. Pauls Stradiņš un Pārdaugava. Rīga-800. Gadagrāmata 1994/1995. Rīga, Latv. kultūras fonds 1996, 55-62.      

8Stradiņš J.. LZA Baltijas valstu kontekstā. Veltījums 50 gadu dibināšanas atcerei. Universitas 1996 (76), 18-22.      

9Stradiņš J.; Arons K.Ē.; Vīksna A.. Tāds bija mūsu laiks... . Rīga, Sprīdītis 1996, 1-491.      

10Stradiņš J.. Jews in the history of Latvia. Memory and hope. Ann. Acad. Sci. Artium Eur. 1996, 15, 103-111.      

Show per page