Publications » 1995 » Articles in press

Show per page  
21Baumane L.; Mažeika I.. 1995. gada Gustava Vanaga piemiņas lasījumi. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1995 (3-4), 158-159.      

22Stradiņš J.. Profesors Gļebs Mamantovs (04.10.1931 -12.03.1995). Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1995 (3-4), 92-93.      

23Stradiņš J.. Ebreji mainīgajā pasaulē, LZA viceprezidenta Jāņa Stradiņa uzruna I starptautiskās konferences atklāšanā Rīgā 1995. gada 28. augustā. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1995 (7-8), 93.      

24Stradiņš J.. Gustava Vanaga piemiņas lekcija 1995. gada 10. maijā, G. Vanaga nāves 30. gadadienā. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1995 (3-4), 148-157.      

25Stradyn J.. Profesor Maria Szymanska (1922-1995). Diena 1995, 13. jūlijs; KATA-LIST. Bull polsk.klubu katalizy 1995(3).      

Show per page