Publications » 1994 » Articles in press

Show per page  
11Stradiņš J.. Profesors Arvīds Kalniņš zinātnē un Latvijas sabiedriskajā dzīvē. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1994 (5), 632-635.      

12Stradiņš J.. Par Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu vēlēšanām 1994. gada novembrī. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1994 (9/10), 55-56.      

13Sīlivasks K.; Krikštopaitis J.A.; Stradiņš J.. 17. Baltijas zinātņu vēstures konference. Latvijas ZA Vēstis. A daļa 1994 (3), 45-46.      

14Stradiņš J.. Magda Štaudingere-Voita un Latvija. Acta med.-historica rigensia 1994, 2, 287-290.      

15Stradiņš J.. Palaako Latvia Eurooppaan? . Rosentals Seuran jasenlehti 1994 (1), 14-21.      

16Sīlivasks K.; Krikštopaitis J.A.; Stradiņš J.. 17. Baltijas zinātņu vēstures konference Tartū. Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1994 (3), 185-188.      

17Stradiņš J.. Pauls Valdens (1863-1957). Universitas 1994 (72), 4-8.      

18Millers T.; Stradiņš J.; Ekmanis J.; Siliņš A.; Hausmanis V.. LZA goda loceklis Roberts Akmentiņš (27.01.1910 - 14.05.1994). Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1994 (4), 48.      

19Stradiņš J.; Varslavāns A.; Porietis J.; Onzule I.; Cēbere Dz.. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika (1940-1993). Latvijas Universitāte 75. 1994, Rīga, 71-87.      

20Stradiņš J.. Akadēmiskā izglītība Baltijā un Latvijas Universitātes priekšvēsture. Latvijas Universitāte 75. 1994, Rīga, 13-14.      

Show per page