Publications » 1994

Show per page  
Articles in press
81Stradiņš J.. Magda Štaudingere-Voita un Latvija. Acta med.-historica rigensia 1994, 2, 287-290.      

82Stradiņš J.. Palaako Latvia Eurooppaan? . Rosentals Seuran jasenlehti 1994 (1), 14-21.      

83Sīlivasks K.; Krikštopaitis J.A.; Stradiņš J.. 17. Baltijas zinātņu vēstures konference Tartū. Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1994 (3), 185-188.      

84Stradiņš J.. Pauls Valdens (1863-1957). Universitas 1994 (72), 4-8.      

85Millers T.; Stradiņš J.; Ekmanis J.; Siliņš A.; Hausmanis V.. LZA goda loceklis Roberts Akmentiņš (27.01.1910 - 14.05.1994). Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1994 (4), 48.      

86Stradiņš J.; Varslavāns A.; Porietis J.; Onzule I.; Cēbere Dz.. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika (1940-1993). Latvijas Universitāte 75. 1994, Rīga, 71-87.      

87Stradiņš J.. Akadēmiskā izglītība Baltijā un Latvijas Universitātes priekšvēsture. Latvijas Universitāte 75. 1994, Rīga, 13-14.      

88Stradiņš J.. Laudatio to Hermann Berg on the occasion of his 70th birthday. Bioelectrochem. Bioenerg. 1994, 34, 9-10.      

89Baumane L.. 1994. gada Gustava Vanaga balva - par pētījumiem brīvo radikāļu un molekulārajā elektroķīmijā . Latvijas ķīmijas žurnāls. 1994 (6), 753-755.      

Other publications
90Сьяксте Н.И.; Сьяксте Т.Г. Ферментативные активности ядерного матрикса = Enzyme Activities of Nuclear Matrix. Биохимия. 1994, 59(11), 1663-1673; Biochemistry. 1994, 59(11), 1239-1246.      

Show per page