Publications » 1994

Show per page  
Articles in press
71Stradiņš J.; Grosvalds I.. Nauka polska a Lotwa (wersja polska) = Poļu zinātne un Latvija (latviešu variants). Ryga = Rīga. Kultura polska na Lotwie 1994, 31-44; Poļu kultūra Latvijā 1994, 29-40.      

72Stradiņš J.; Szymanska M.. Udzial polakow w rozwoju kultury na Lotwie (wersja polska) = Poļu ieguldījums kultūras attīstībā Latvijā (latviešu variants). Ryga = Rīga. Kultura polska na Lotwie 1994, 24-30; Poļu kultūra Latvijā 1994, 23-26.      

73Ķemme A.; Mišņovs A.. Latvijas ķīmijas biedrībā. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1994 (6), 758.      

74Stradiņš J.; Pelčers J.. Gunārs Duburs. Biogrāfiska apcere un pētnieciskās darbības pamatievirzes raksturojums. (Latvijas zinātnieki. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Gunārs Duburs: biobibliogrāfija). Rīga, Latvijas Akad. bibl. 1994, 8-31.      

75Stradiņš J.; Arons K.Ē.. Such was our time... . Acta med.-historica rigensia 1994, 2 (Rakstu krājums veltīts Jānim Stradiņam un Kārlim Ērikam Aronam viņu 60 gadu jubilejā), 325-344.      

76Страдынь Я.. Гунар Дубур (к 60-летию со дня рождения). Химия гетероцикл.соед. 1994 (4), 572-573.      

77Stradiņš J.. Tālivaldis Bērziņš - Latvijas ZA Goda doktors ķīmijā. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1994 (5), 636-637.      

78Stradiņš J.. Profesors Arvīds Kalniņš zinātnē un Latvijas sabiedriskajā dzīvē. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1994 (5), 632-635.      

79Stradiņš J.. Par Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu vēlēšanām 1994. gada novembrī. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1994 (9/10), 55-56.      

80Sīlivasks K.; Krikštopaitis J.A.; Stradiņš J.. 17. Baltijas zinātņu vēstures konference. Latvijas ZA Vēstis. A daļa 1994 (3), 45-46.      

Show per page