Publications » 1993 » Articles in press

Show per page  
21Stradiņš J.. Zinātne neatkarīgajā Latvijas valstī. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1993 (11), 42-46.      

22Stradiņš J.. Par Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu vēlēšanām 1993.gada rudenī. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1993 (10), 46-47.      

23Stradiņš J.. Latviešu zinātnes saknes Pēterburgā . Universitas 1993 (70), 46-49.      

24Stradiņš J.. Latvia on the crossroads of history . Human. Soc. Sci. Latv. 1993, 1, 5-9.      

25Stradiņš J.. Prof. Jūlija Auškāpa Golgātas ceļš. Universitas 1993 (70), 34-36.      

26Stradiņš J.. Par Jūlija Auškāpa grāmatu Zinātnei un tēvijai (Vērtējumi un piebildes). Jūlijs Auškāps zinātnei un tēvijai (Zin. red. prof. J.Stradiņš). Rīga, Artava. 1993, 373-380.      

27Stradiņš J.. Profesors Jūlijs Auškāps - mūža gājums, devums Latvijai un zinātnei. Jūlijs Auškāps zinātnei un tēvijai (Zin. red. prof. J.Stradiņš). Rīga, Artava. 1993, 9-35.      

Show per page