Publications » 1993 » Articles in press

Show per page  
11Stradiņš J.. Latviešu nacionālās Zinātņu akadēmijas šūpulis (Rīgas Latviešu Biedrības Zinātņu Komitejas dibināšanas 60. gadadienu atceroties). Tehnikas Apskats 1993 (123-124), 2-4.      

12Stradiņš J.. Latviešu augstskolas dibināšanas ideja. Latvijas vēsture 1993 (2), 3-5.      

13Stradiņš J.. EUROLAT opening address. Litterae 1993, 3 (2-3), 56-58.      

14Stradiņš J.. Kārlis Bambergs Latvijas zinātnē un sabiedriskajā dzīvē. Kārlis Bambergs dzīvē un darbā. Rīga, Zinātne. 1993, 7-27.      

15Stradiņš J.. Kādēļ Latvijā daudz pilsdrupu? (Arveda fon Taubes un Erika Tomsona grāmatu latvieša acīm pārlūkojot). A. von Taube, E.Thomson. Vācbaltieši Latvijā un Igaunijā. Rīga, Svētdienas rīts. 1993, 35-38.      

16Stradiņš J.. Latvian science in exile and its reintegration into science in Latvia. Abstr. 17th Baltic conf. on history of science: Baltic science between the west and the east, Tartu, 4-6 Oct. . 1993, 7-9.      

17Duburs G.. Latvian institute of organic synthesis. (Abstr. satellite, Progr. teach., Med. Chem., Noordwijkerhout, May 28). 1993, 40.      

18Лукевиц Э.. VII Международная конференция по металлоорганической и координационной химии германия, олова и свинца. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1993 (3), 381.      

19Stradiņš J.. Prezidents Kārlis Ulmanis un medicīna. (Medicīna. Vēsture. Valoda. Starptaut. med. vēsturnieku konf. un valodnieku simp. ref. tēzes). 1993, 6-7.      

20Stradiņš J.. Latvijas Zinātņu akadēmijas simbolika (krāsas, ģerbonis, karogs). Latvijas ZA gadagrāmata 1993, 25-27; Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1993, 43-44.      

Show per page