Publications » 1992 » Articles in press

Show per page  
11Лукевиц Э.. Международный симпозиум по металлоорганическим соединениям в окружающей среде и их биологической активности . Latvijas ķīmijas žurnāls. 1992 (2), 249-250.      

12Лукевиц Э.. Девятая Международная конференция по металлоорганической химии . Latvijas ķīmijas žurnāls. 1992 (1), 115-116.      

13Лукевиц Э.. Пятая Всесоюзная конференция по металлоорганической химии . Latvijas ķīmijas žurnāls. 1992 (1), 119-121.      

14Stradiņš J.. VIII Ziemeļvalstu simpozijs par ideju un zinātņu vēsturi . Latvijas ZA vēstis. B.daļa. 1992 (1), 1-73.      

15Страдынь Я.. О сотрудничестве ученых Балтии и идее создания Балтийской академии наук . Latvijas ZA vēstis. A daļa 1992 (1), 44-46.      

16Stradiņš J.. Sakarā ar LZA locekļu vēlēšanām 1992. gada rudenī. Latvijas ZA vēstis. A daļa 1992 (10), 44-45.      

Show per page