Publications » 1991 » Articles in press

Show per page  
11Страдынь Я.. XV Прибалтийская конференция по истории науки и техники. Из истории естествознания и техники Прибалтики (отв. ред. Я.Страдынь) . 1991, 8, Рижский политехн. ин-т, 1862-1987, 206-212.      

12Stradiņš J.. Baltijas valstu zinātņu vēstures un filozofijas asociācijas un Baltijas medicīnas vēstures asociācijas nodibināšana. Latv. ZA vēstis 1991 (7), 132-134; Akad. Dzīve 1991, 33, 72-75.      

13Stradiņš J.; Caune A.. Konference par Rīgas 800 gadu jubilejas datējumu . Latv. ZA vēstis 1991 (7), 130-131.      

Show per page