Publications » 1985 » Books

Show per page  
1Valters R.; Stradiņš J.. Organiskā ķīmija Latvijā. Sērija Zinātne šodien: Rīga, Zinātne, 1985, 1-97.      

2Лукевиц Э.; Дзинтара М.. Алкоголиз гидросиланов. Препринт : Рига , 1985, 1-40.      

3Лукевиц Э.Я.; Заблоцкая А.Е.. Силильный метод синтеза нуклеозидов: Рига, Зинатне, 1985, 1-440.      

Show per page