Pedagogu stažēšanās OSI

12. aprīlī ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros, pie mums viesojās 8 profesionālās izglītības iestāžu pedagogi no Rīgas Valsts tehnikuma un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas.

Skolotāji iepazinās ar institūta zinātniskajām iespējām, kā arī piedalījās praktiskajās nodarbībās organiskās ķīmijas laboratorijās.

cof